BASF zaprezentował we Wrocławiu chemię przyszłości

Odpowiedzialnie dla rolnictwa

Nowoczesne wyzwania BASF dla rolnictwa mają na celu optymalizację skutecznej produkcji żywności o wysokiej jakości oraz jej ochronę przed stratami związanymi m.in. z niskimi plonami i przenoszeniem chorób. Podczas Dnia Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju firma zaprezentowała dwa innowacyjne produkty wychodzące naprzeciw tym oczekiwaniom.

Vizura stabilizuje azot zawarty w jonach amonowych w glebie, zmniejszając jego straty i czyniąc go dostępnym dla roślin, gdy go potrzebują. Ma to duże znaczenie zarówno dla rolników, jak i środowiska. Zastosowanie tego rozwiązania umożliwia stabilizację azotu przez kilka tygodni, znaczne zwiększenie plonów i poprawę ich jakości, uproszczenie zarządzania azotem w płodozmianie, ograniczenie wymywania azotanów do wód gruntowych i redukcję emisji podtlenku azotu do atmosfery. Limus jest inhibitorem ureazy wynalezionym i opatentowanym przez firmę BASF dzięki wykorzystaniu najnowszych badań i technologii. Jest najbardziej efektywnym inhibitorem ureazy na świecie, zarówno pod względem skuteczności substancji aktywnych, jak i stabilności formy użytkowej. Limus wyróżnia się połączeniem dwóch substancji czynnych, które uzupełniają i wzmacniają się wzajemnie. Opatentowana nowa formuła użytkowa pozwala na skuteczną aplikację, a także zapewnia większą elastyczność w magazynowaniu, mieszaniu z nawozami na bazie mocznika oraz w nawożeniu.

Oferując nowoczesne technologie i swoją rozległą wiedzę, dział Środków Ochrony Roślin firmy BASF wspiera wysiłki rolników, hodowców i osób zajmujących się profesjonalnie walką ze szkodnikami, podnosząc tym samym jakość życia ich samych i całego społeczeństwa.

Jutro środowiska naturalnego

Kompostowalne kubki, talerze, worki na śmieci, folie dla rolnictwa, produkty dla przemysłu opakowaniowego i kapsułki do przygotowania ulubionej kawy z ekspresu. Podczas Dnia Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju przedstawiciele Działu Rozwoju Rynku BASF Polska zaprosili gości na taką właśnie kawę (zamkniętą w kapsułkach wykonanych z ecovio - pierwszego biodegradowalnego tworzywa sztucznego, które spełnia międzynarodowe kryteria kompostowania). Proces produkcji oparty jest na innowacyjnej technologii, wykorzystującej właściwości kompostowalnego polimeru (Ecoflex) i kwasu mlekowego (PLA) uzyskiwanego z kukurydzy. Dzięki temu ecovio może ulec biologicznemu rozkładowi przez mikroorganizmy i ich enzymy. Technologia oferuje różne gatunki produktów spełniających międzynarodowe i krajowe normy i wymogi dotyczące kompostowania przemysłowego. W marcu ecovio zostało wyróżnione w kategorii "Kompostowalne worki na bioodpady" podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH w Kielcach.

Jednym z wyzwań współczesnego świata jest także redukcja emisji gazów. Jako jedna z wiodących firm w dziedzinie oczyszczania gazu, BASF ma na swoim koncie ponad 300 udanych projektów - od Afryki Północnej do koła podbiegunowego. Firma oferuje kompleksowe rozwiązania w obszarze absorpcji chemicznej i rozwiązań katalitycznych. Pod marką OASE BASF zapewnia dostosowane do różnych potrzeb, wysokowydajne technologie przetwarzania gazu dla tradycyjnych zastosowań, takich jak instalacje gazu syntezowego i amoniaku, gazu gotowego do sprzedaży oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG). BASF posiada także wiedzę z zakresu wsparcia zastosowań dla rozwijających się rynków wychwytywania dwutlenku węgla i biogazu. Produkty BASF z grupy katalizatorów przemysłowych, stosowane w ramach modernizacji technologii, są używane w instalacjach przemysłu chemicznego, hutniczego i koksowniczego, znacznie przyczyniając się do redukcji emisji takich gazów jak np. dwutlenek siarki, tlenki azotu, amoniak czy cyjanowodór.

BASFbrak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska