BESI organizatorem emisji obligacji Ciech

BESI organizatorem emisji… Espirito Santo Investment Bank (BESI) był organizatorem i agentem emisji na rynku polskim korporacyjnych papierów dłużnych Grupy Ciech o wartości 320 mln zł. Bank z sukcesem zorganizował emisję, a następnie prowadził księgę popytu i koordynował sprzedaż obligacji denominowanych w PLN. Był również gwarantem emisji. Księgę popytu na obligacje spółki zamknięto przy dużym zainteresowaniu inwestorów na tydzień przed ich przydzieleniem.

Emisja obligacji korporacyjnych Ciech była częścią kompleksowego procesu restrukturyzacji struktury finansowania grupy. Celem spółki było m.in. ustabilizowanie finansów, dywersyfikacja źródeł środków niezbędnych do rozwoju firmy, uzyskanie większej elastyczności i optymalizacja ryzyka walutowego Grupy. Projekt, którego jednym z głównych motorów był BESI miał również za zadanie zapewnić spółce dostęp do wystarczających źródeł kapitału obrotowego oraz wydłużenie zapadalności zadłużenia Grupy Ciech.
Emisję obligacji na rynku polskim przeprowadzono w formie oferty niepublicznej. Espirito Santo Investment Bank prowadził księgę popytu dla denominowanych w złotych obligacji Ciech z terminem zapadalności w grudniu 2017 r. - Choć rynek nie jest obecnie łatwy, emisja Ciech spotkała się ze sporym zainteresowaniem inwestorów w Polsce, którzy wierzą w przyszłość tej spółki - podkreśla Krzysztof Rosa, dyrektor Departamentu Skarbu i Rynków Kapitałowych w Espirito Santo Investment Bank. W trakcie procesu book building inwestorzy złożyli zapisy na łączną kwotę w ponad 370 mln zł. Ostateczna wartość emisji została ustalona na poziomie 320 mln. Większość papierów została objęta przez fundusze emerytalne i inwestycyjne. Niewiele ponad ¼ objęły banki, ok 16 proc. trafiło do innych inwestorów.

Pozyskane w wyniku emisji środki będą przeznaczone na refinansowanie zadłużenia Ciech SA. Tym samym spółka ma szansę zakończyć z powodzeniem proces restrukturyzacji swoich zobowiązań. W związku z emisją agencja Standard&Poor’s Rating Services nadała spółce rating B, z perspektywą stabilną, a Moody’s Investors Service rating B2, także z perspektywą stabilną. Jednocześnie z obligacjami w złotych Ciech wyemitował również obligacje zagraniczne o wartości 245 mln euro.

Czytaj więcej:
Rynek 937
Finanse 101

brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska