Borealis wprowadza wolną od ADCA mieszankę HDPE do kabli telekomunikacyjnych

Borealis wprowadza wolną od…

Borealis ogłasza globalne wprowadzenie na rynek HE1355, wysokiej jakości polietylenu (HDPE) wolnego od azodikarbonamidu (ADCA). Jest to pierwszy na świecie chemicznie spieniony, wolny od ADCA materiał przeznaczony do produkcji kabli telekomunikacyjnych.

Premiera HE1355 to efekt długiej historii prac badawczych w dziedzinie tworzyw sztucznych koncernu w segmencie kabli i przewodów. Firma, wykorzystując swoją wiedzę i kompetencje w zakresie innowacji, chce umożliwić producentom kabli udoskonalenie ich przyszłych działań produkcyjnych.

Zastosowanie HE1355 pozwala całkowicie ominąć wszelkie problemy wynikające z planowanego włączenia ADCA do załącznika XIV REACH, zawierającego wykaz substancji podlegających procedurze udzielenia zezwoleń. Dzięki HE1355 producenci kabli będą mogli utrzymać bezproblemową produkcję, niezależnie od potencjalnych zakłóceń spowodowanych zmianami legislacyjnymi.

Związek chemiczny ADCA głównie stosowany jest jako porofor w produkcji spienionych tworzyw sztucznych. Obecnie jest klasyfikowany przez Europejską Agencję Chemikaliów jako substancja stanowiąca bardzo duże zagrożenie (SVHC). Jednak ostatnio zalecono włączenie go do załącznika XIV REACH. Jest to lista substancji objętych zakazem lub objętych zakazem (do stosowania i do celów marketingowych) w Unii Europejskiej, z wyjątkiem przedsiębiorstw posiadających odpowiednie zezwolenie.

Włączenie do tej listy ADCA wymagałoby od producentów, przetwórców i innych dalszych użytkowników ubiegania się o specjalne tymczasowe zezwolenie na stosowanie tej substancji w produkcji. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój sektora kablowego, spowodowany cyfryzacją, takie działanie może mieć niekorzystny wpływ na globalny łańcuch dostaw.

Przewidując potencjalnie negatywne skutki dla przemysłu kablowego, Borealis opracował rozwiązanie, tworząc nową mieszankę HDPE. HE1355, wolny od ADCA oraz innych substancji sklasyfikowanych jako SVHC, odpowiada wydajności technicznej innych gatunków HDPE spienianych chemicznie obecnie dostępnych na rynku. Łączy w sobie sprawdzone zalety swoich poprzedników, HE1345 i HE1344: doskonałą przetwarzalność, stabilizację i wymaganą wytrzymałość.

borealis-he1355

JL