Branża form wtryskowych dla automotive w obliczu zmian

Kryzys spowodowany wirusem COVID-19

Nie trzeba przypominać rozczarowania i negatywnych emocji, jakie przeżywaliśmy w pierwszym kwartale 2020 r. w związku z wybuchem pandemii. Jej skutki boleśnie dotknęły prawie każdą branżę. Co jednak kryzys spowodowany wirusem Sars-CoV-2 zmienił dla producentów form wtryskowych w branży motoryzacyjnej?

Nie będzie zaskoczeniem fakt, że był to jeden z najtrudniejszych okresów dla producentów form w tym sektorze. Klienci z branży motoryzacyjnej, w związku ze zmniejszającym się popytem, nie zlecali produkcji nowych form wtryskowych. W związku z tym ceny rynkowe narzędzi znacząco się obniżyły. Producenci form w Europie zaczęli rywalizować bezpośrednio z firmami chińskimi posiadającymi większe moce produkcyjne i również borykającymi się, w związku z sytuacją, z coraz mniejszą liczbą zleceń.

Wszystkie narzędziownie z branży zlokalizowane w Europie, z dopiero co zmodernizowanymi halami, odnowionymi parkami maszynowymi i ludźmi gotowymi do pracy, miały duże trudności z pozyskiwaniem rentownych zleceń, a hale produkcyjne coraz częściej świeciły pustkami. Lata 2020–2021 były więc trudnym okresem dla narzędziowni związanych z sektorem motoryzacyjnym.

Jednocześnie był to okres bardzo atrakcyjny cenowo dla przedsiębiorstw kupujących i zlecających produkcję form. Wzmocniły one swoją pozycję negocjacyjną w stosunku do konkurujących ze sobą narzędziowni. Budowana latami „partnerska relacja” producentów form wtryskowych ze stałymi klientami nagle przestała istnieć. Nikt w tym okresie nie pamiętał udanej wieloletniej współpracy potwierdzonej realizacją skomplikowanych projektów. Jest rzeczą naturalną, że nieudany projekt (np. przesunięcie próby lub trudności techniczne) wpływa negatywnie na relacje z klientami. Zaobserwowaliśmy, że w czasie kryzysu spowodowanego pandemią, pomimo silnych fundamentów i więzi budowanych przez lata, tym bardziej nie wybaczano żadnych błędów.

Okazało się że sami klienci, ze względu na globalną sytuację, mieli również postawione ambitne cele i w konsekwencji ceny form na rynku automotive spadły do poziomu, jakiego nigdy wcześniej nie obserwowano. Pozostały 2 opcje: zaakceptować niskie ceny, mając nadzieję na pozyskanie projektu lub pozostać z niewykorzystanymi możliwościami produkcyjnymi i jeszcze większą stratą finansową przy osłabieniu spowodowanym kryzysem z roku 2019.

W przypadku producentów form, którzy mieli szczęście w tym czasie otrzymać jakiekolwiek zlecenia, dotychczasowy model pracy uległ diametralnej zmianie. Zakaz podróżowania spowodował, że producenci form wtryskowych pracujący z klientami zagranicznymi musieli znaleźć nowe sposoby wzajemnej komunikacji. Wszyscy przyzwyczailiśmy się bardzo szybko do spotkań online, więc wstępna akceptacja koncepcji projektu czy inne zatwierdzenia dotyczące konstrukcji formy do momentu procesu obróbki mechanicznej nie stanowiły żadnego problemu. Wyzwaniem jednak były próby form i uzyskanie akceptacji finalnej produkcji. Musieliśmy, we współpracy z klientem, odpowiedzieć na pytanie: w jaki sposób będzie odbywać się zatwierdzenie formy do wysyłki, z której klient będzie uruchamiał produkcję w swoim zakładzie, bez możliwości wcześniejszego jej obejrzenia? Jak zatwierdzić projekt bez możliwości zdemontowania narzędzia przez klienta w celu sprawdzenia wszystkich pasowań wkładek, bez oceny tuszowania, aby dokonać ogólnej oceny linii podziału i zachowania się formy wtryskowej przy ustawieniu parametrów? Klient wymaga od nas zazwyczaj sprawdzenia takich możliwości jak krótszy czas cyklu, skuteczność chłodzenia, zwiększenia ciśnienie wtrysku, aby uzyskać jak najdoskonalszą część z tworzywa sztucznego.

mg-2522