Ceny tworzyw skoczyły do góry i Krakchemia poprawiła wyniki

Ceny tworzyw skoczyły do góry… Pomimo napiętej sytuacji na rynku surowców, Krakchemia, czyli jeden z najważniejszych krajowych dystrybutorów tworzyw sztucznych, udanie weszła w 2012 r. Podwyżki cen surowców nie przeszkodziły firmie w osiągnięciu wyższego zysku.

Przychody ze sprzedaży małopolskiej spółki wyniosły w pierwszych trzech miesiącach tego roku 138, 4 mln zł. Rok temu było to 123,5 mln zł. Zysk wyniósł 9,26 mln zł w 2012 r. wobec 8,23 mln zł w pierwszym kwartale minionego roku.

Na początku roku Krakchemia odnotowała zatem dobre wyniki ze sprzedaży granulatów tworzyw sztucznych i folii opakowaniowych. Zdaniem szefostwa firmy złożyły się na to dogodne warunki koniunkturalne na rynku, jak i korzystne dla dystrybucji tendencje wzrostu cen. W kwietniu natomiast zauważalny był już spadek tendencji wzrostowych dla cen granulatów. W efekcie należy się spodziewać, że oczekiwania odbiorców powędrują w kierunku spadków cen, co może w ocenie Krakchemii skutkować okresowym spadkiem popytu w najbliższych tygodniach. Latem i jesienią nastąpić ma także sukcesywne, planowe wyłączanie linii technologicznych przez producentów granulatów tworzyw sztucznych, co przełożyć się zapewne na okresowe spadki podaży.


W ocenie Krakchemii okres styczeń – marzec zamknął się dla dystrybutora dobrą dynamiką sprzedaży także w odniesieniu do folii opakowaniowych. Na tendencje wzrostowe składało się w tym czasie wiele czynników rynkowych, w tym nie bez znaczenia był fakt wzrostu cen folii BOPP (folii polipropylenowych dwukierunkowo orientowanych). W przypadku utrzymania się takich wzrostów cen folii BOPP w przyszłości, spodziewać się można spadku popytu wynikającego z podwyższonych w pierwszym kwartale stanów zapasów u przetwórców folii.

Ważną informacją napływającą ze spółki jest także wieść o uruchomieniu i rozpoczęciu konfekcjonowania na nowo zakupionej maszynie do cięcia wzdłużnego folii. W efekcie pozwoli to podnieść wolumen sprzedaży i to już w tym roku.

- Jednym z istotnych czynników charakteryzujących rynek polski oraz mający pozytywny wpływ na rozwój sprzedaży i dystrybucji tworzyw sztucznych oraz folii opakowaniowych w przyszłych okresach, jest znacząco niższy wskaźnik zużycia tworzyw sztucznych w Polsce w stosunku do wysoko rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. We wszelkich rozważaniach dotyczących rynku dystrybucyjnego folii opakowaniowych należy brać również pod uwagę fakt ścisłego powiązania segmentu rynku foliowego z czynnikami cenowymi, popytowymi oraz podażowymi na rynku granulatów tworzyw sztucznych stanowiących surowiec do ich produkcji. Powiązanie to może skutkować wpływem tych czynników na wynik finansowy generowany z tytułu sprzedaży folii opakowaniowych – przyznają na koniec przedstawiciele Krakchemii.

Czytaj więcej:
Rynek 1087

Handel hurtowy artykułami chemicznymi - granulaty
 

Handel hurtowy artykułami chemicznymi - granulaty, tworzywa konstrukcyjne, koncentraty barwiące, folie

Polska

Reportaże

Forum