Ciech ma wolną rękę dla sprzedaży Zachemu

Ciech ma wolną rękę dla sprzedaży… Nie jest już wymagane uzyskanie zgody Ministerstwa Skarbu Państwa na transakcję sprzedaży przez Grupę Ciech instalacji TDI spółki Zachem koncernowi BASF.

Przypomnijmy, że za 179 mln zł Ciech sprzedał cześć bydgoskiego Zachemu odpowiedzialną za produkcję TDI koncernowi BASF. Zarówno związki zawodowe, jak i wielu polityków, którzy nie godzili się na tę transakcję liczyli, że Ministerstwo Skarbu Państwa, posiadające 38 proc. udziałów w Ciechu, wpłynie na zablokowanie sprzedaży. Teraz wiadomo, że tak się już nie stanie.

Ciech zakończył prace, które skutkowały podpisaniem aneksu do umowy kupna akcji Zachemu z 2006 r. Na podstawie aneksu oraz porozumienia zawartego pomiędzy Ciechem a Zachemem, pierwszy z podmiotów zobowiązał się do finansowania zobowiązań pracowników Zachemu w ramach programu osłonowego oraz do finansowania rekultywacji terenu. Aneks pozwolił również na ostateczne rozliczenie zobowiązań Ciechu, któe wynikały z umowy kupna akcji Zachemu, w tym rozliczenia inwestycji gwarantowanych w kwocie 176,13 mln zł. W wyniku tego 2 listopada, Ciech złożył Ostateczne Sprawozdanie Kupującego. Zakończenie umowy prywatyzacyjnej oznacza, że nie jest już wymagane uzyskanie dodatkowych zgód Ministerstwa Skarbu Państwa na transakcję z BASF.


Jednocześnie Ciech podsumował trzeci kwartał roku. Przychody wyniosły 1,065 mld zł wobec 1,018 mld zł w trzecim kwartale 2011 r.

- W okresie lipiec - wrzesień program restrukturyzacji i poprawy efektywności Grupy wszedł w najbardziej intensywny etap. Prowadzone były procesy restrukturyzacji operacyjnej i majątkowej, służące ograniczeniu kosztów i porządkowaniu struktury aktywów. Równolegle wdrażane były rozwiązania służące poprawie efektywności działania zakładów i jednostek organizacyjnych. Ważnym elementem restrukturyzacji jest ograniczenie strat generowanych przez Zachem. Zawarta została warunkowa umowa sprzedaży i przeniesienia aktywów związanych z segmentem TDI firmie BASF za 43 mln euro. Dzięki tej transakcji poprawi się rentowność całej Grupy. Zamknięcie transakcji planowane jest w pierwszym kwartale 2013 r. - tłumaczą przedstawiciele Ciechu.

Ciech kontynuuje też realizację planów porządkowania struktury aktywów. W ramach tych projektów, sfinalizowana została umowy sprzedaży udziałów w spółce Polfa. Jednocześnie prowadzone są procesy mające na celu podniesienie efektywności działania oraz wartości spółek Organika-Sarzyna, Vitrosilicon, Alwernia. Działania te związane są z planami sprzedaży tych spółek, bądź zorganizowanych ich części.

Czytaj więcej:
Rynek 937

brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska