Ciech opublikował strategię na lata 2007 - 2011

Ciech opublikował strategię…
Strategia chemicznej grupy Ciech zakłada, że spółka znajdzie się w grupie 20 największych koncernów chemicznych Europy. Bez dużych przejęć jest to niewykonalne. W tej chwili Ciech plasuje się na 21 miejscu wśród europejskich firm chemicznych pod względem wielkości sprzedaży.

Ciech ogłosił właśnie długo oczekiwaną strategię rozwoju na lata 2007 - 2011. Zakłada ona wzrost do 2011 r., w zależności od scenariusza realizowanej strategii - skoncentrowanego lub zrównoważonego rozwoju - zysku netto spółki do 350 - 500 mln zł (wobec 220 mln prognozowanych na ten rok), a przychodów do 5,6 - 8 mld zł.

Tym samym jeśli Ciech zamierza zrobić skokowy wzrost potencjału, to musi dokonać akwizycji.

Pierwszy wariant planów spółki uwzględnia akwizycję dużego producenta nawozów azotowych. Wśród potencjalnych celów przejęć Mirosław Kochalski, prezes Ciechu, wymienił Anwil, ZA Puławy, ZA Tarnów i Zakłady Chemiczne Police.

W tym przypadku konieczne będą inwestycje na poziomie około 4,8 mld zł. Potwierdzają się więc o planach przejęcia przez Ciech Zakładów Azotowych Puławy bądź alternatywnie innego krajowego producenta nawozów.

W reakcji na zapowiedzi zarządu Ciechu w środę rósł kurs akcji notowanych na warszawskiej giełdzie producentów nawozów - Polic i Puław. Police zyskały 7,6 proc., a Puławy 2,1 proc. Kurs Ciechu nie zmieni się. Jeśli nie dojdzie do dużego przejęcia, realizowany będzie scenariusz zrównoważony, który zakłada wzrost zysku do 450 - 500 mln zł.

Wydatki inwestycyjne pochłoną w tym przypadku ok. 3,1 mld zł, co ma przynieść wzrost przychodów do 5,6 mld zł. Efektem realizacji któregokolwiek ze scenariuszy rozwoju ma być awans Ciechu do pierwszej dwudziestki największych firm chemicznych Europy.

W opublikowanej strategii znalazło się też stwierdzenie, że Ciech stale poprawia wyniki finansowe czego odzwierciedleniem jest wzrost jego wartości.

W bieżącym roku nastąpił skokowy wzrost przychodów do poziomu 3,5 mld zł poprzez zrealizowane akwizycje. Ponadto Ciech realizując programy restrukturyzacji oraz doskonałości operacyjnej w spółkach zależnych poprawił wynik finansowy netto ze 118 mln zł w roku 2005 do 151 mln zł w roku 2006.

Jeśli chodzi natomiast o najnowsze wyniki finansowe Grupy, to W pierwszym kwartale 2007 r. skonsolidowany zysk netto wyniósł 130,9 mln zł, w porównaniu z 62,5 mln zł w pierwszym kwartale 2006 r.

Czytaj więcej: Giełda 147 Rynek 880

brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska