Czy polski recykling przetrwa?

Podatek od plastiku

Przedstawiciele branży twierdzą, że bez szybkiego wprowadzenia w Polsce mechanizmów rozszerzonej odpowiedzialności producenta polski recykling może nie przetrwać. Aby dostosować się do wymogów znowelizowanej ustawy o odpadach, recyklerzy ponieśli w ostatnim czasie spore wydatki. I kiedy wydawało się, że najgorsze dla branży powoli zacznie mijać, w Polsce został wprowadzony stan epidemii, który spowodował duże spadki cen ropy naftowej i jednocześnie tworzyw sztucznych pierwotnych. Spowodowało to, że branża recyklingu tworzyw sztucznych stała się w tym momencie nierentowna, gdyż produkty wytwarzane z odzyskiwanych surowców wtórnych stały się mniej konkurencyjne cenowo.

Zdaniem branży recyklingowej, w sytuacji kiedy implementacja nowego systemu ROP zaczyna się niebezpiecznie oddalać w czasie, należy szybko wprowadzić rozwiązania, które będą mogły ochronić ten sektor przed upadkiem.

Dlatego też recyklerzy zaapelowali do rządu, aby wprowadził podatek od wykorzystania tworzyw pierwotnych w nowych produktach. Miałby on obowiązywać dla produkowanych lub importowanych wyrobów plastikowych, które nie zawierają co najmniej 30% tworzyw sztucznych pochodzącego z recyklingu. Branża chciałaby aby zaczął on obowiązywać już w ramach aktualizacji pakietu rozwiązań tzw. tarczy antykryzysowej.

O podobnych rozwiązaniach mówi się już na Zachodzie. Do wprowadzenia podatku przygotowują się m. in. Włochy oraz Wielka Brytania. Rozwiązania zastosowane we Włoszech polegają na wprowadzeniu podatku od zakupu surowców pierwotnych do produkcji tworzyw sztucznych w wysokości 450 EUR/t.

W Wielkiej Brytanii planowane jest wprowadzenie podatku od opakowań plastikowych produkowanych lub importowanych, które nie zawierają co najmniej 30% plastiku pochodzącego z recyklingu.

- Jeśli sytuacja nie ulegnie diametralnej zmianie, to myślę, że większość zakładów recyklingowych po prostu wkrótce zbankrutuje - twierdzi Zbigniew Trejderowski.

Jacek Leszczyński

Producent folii PE dla budownictwa, rolnictwa
 

Aktualizacja

Producent folii PE dla budownictwa, rolnictwa oraz innych celów opakowaniowych. Zakup, transport, segregacja i granulacja odpadowych surowców wtórnych.

Polska

Reportaże

Forum