Dassault Systèmes i Fraunhofer IEM wspierają projekty z obszaru przemysłu 4.0

Dassault Systèmes i Fraunhofer…

Dassault Systèmes wspólnie z Instytutem Fraunhofera ds. Projektowania Systemów Mechatronicznych (Fraunhofer Institute for Mechatronic Systems Design IEM) uruchomił nową sieć współpracy skierowaną do firm w Europie Środkowej, która ma stymulować wykorzystanie technologii cyfrowych w produkcji. W ramach Engineering Collaboration Network (ECN) wybrane organizacje otrzymają bezpłatny dostęp do platformy 3DExperience w chmurze, żeby wspólnie opracowywać laboratoria demonstracyjne dla różnych zastosowań w obrębie przemysłu 4.0. Celem jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz startupów w rozwoju nowych cyfrowych modeli biznesowych. Najnowszym członkiem sieci jest Centrum Inżynierii Systemów (Center for Systems Engineering, CSE), działające w ramach RWTH Aachen Campus w Niemczech.

selive-3dx-mbse

Cyfrowe innowacje w chmurze

Dassault Systèmes i Instytut Fraunhofera IEM stanowią trzon ECN i dostarczają ekosystem dla sieci. Kolejni w łańcuchu współpracy są operatorzy środowisk testowych. Są to wybrane firmy i instytuty, które na platformie 3DExperience opracowują demonstracyjne rozwiązania dla różnych zastosowań w zakresie inżynierii cyfrowej. Dzięki wykorzystaniu platformy 3DExperience w chmurze jako SaaS (Software-as-a-Service), operatorzy środowisk testowych nie muszą inwestować w serwery ani ponosić kosztów utrzymania sprzętu czy oprogramowania.

Warunkiem bezpłatnego korzystania z software’u jest dzielenie się wiedzą i praktycznymi wskazówkami z członkami sieci oraz pełnienie funkcji bezpośredniego punktu kontaktowego dla partnerów testowych trzeciego poziomu. To poziom, w którym firmy z obszaru MŚP i startupy mogą testować prezentowane technologie i współpracować z operatorami w celu opracowania proof-of-concept dla swojego wdrożenia. Jako część większej społeczności, wszyscy członkowie sieci mają również możliwość wymiany informacji i wspólnego rozwijania pomysłów.

Rozwijająca się społeczność promuje innowacje i konkurencyjność

Jako otwarty ekosystem, do ECN regularnie dołączają nowi członkowie z różnych branż. Obecnie sieć obejmuje już wielu operatorów środowisk testowych z różnych dziedzin  w tym cyfrowe laboratorium CLAAS Greenhouse, German Aerospace Center wraz z ZAL Center of Applied Aeronautical Research w Hamburgu oraz szwajcarską Smart Factory.

Najnowszym członkiem sieci jest Centrum Inżynierii Systemów (Center for Systems Engineering, CSE), działające w ramach RWTH Aachen Campus w Niemczech. W ramach tego partnerstwa doskonalone będą metody i narzędzia w obszarze inżynierii systemów opartej na modelach po to, by osiągać cyfrowo ciągły i zrównoważony rozwój produktu. Celem jest stworzenie faktycznego laboratorium pod seminaria i kursy szkoleniowe, dzięki któremu możliwe będzie przeniesienie osiągnięć opartych na modelach ze środowiska naukowego do praktycznego zastosowania w firmach przemysłowych i systematyczne ich rozwijanie.