Dassault Systèmes korzysta z symulacji przepływu cząstek podczas kichania do projektowania PPE

Dassault Systèmes korzysta…

Dassault Systèmes wykorzystuje naukową symulację przepływu cząstek podczas kichania w celu wsparcia projektów dotyczących środków ochrony indywidualnej (ang. PPE) realizowanych przez społeczność online 3DExperience Lab OPEN COVID-19. To kolejne działania firmy w ramach wspólnych wysiłków na rzecz szybkiego zaspokojenia pilnych potrzeb podczas pandemii COVID-19. Kichanie to jedna z dróg rozprzestrzeniania się patogenów, w tym koronawirusa. Symulacje służą do zademonstrowania, co dokładnie dzieje się podczas kichnięcia – pozwala to lepiej zrozumieć skuteczność różnych środków ochrony indywidualnej oraz pomóc w ulepszeniu ich projektowania.

Dassault Systèmes wykorzystał swoje oprogramowanie SIMULIAPowerFLOW do opracowania obliczeniowej symulacji kichnięcia, aby zapewnić wgląd w fizykę przepływu cząstek podczas kichnięć. SIMULIA jest już szeroko stosowana w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym do generowania dynamicznej symulacji przepływu płynu i powietrza.

Naukowa symulacja kichnięcia za pomocą SIMULIA opiera się na opublikowanych danych, w tym prędkości gazu opuszczającego usta w funkcji czasu trwania kichnięcia, a także informacji dotyczących wielkości cząstek oraz ich dystrybucji. Rezultatem jest realistyczny model kichnięcia, pokazany na filmie, który analizuje trajektorię różnych cząstek aerozolugenerowanego podczas kichania, oraz osadzanie się cząstek na kichającej osobie oraz osobach znajdujących się w pobliżu. Symulacje są wydajne obliczeniowo, pozwalając na szybkie badanie przestrzeni projektowej, która może obejmować długość, szerokość i odległość między poszczególnymi elementami.

Laboratorium 3DExperience firmy Dassault Systèmes uruchomiło wiele inicjatyw wykorzystujących współpracę oraz kolektywną inteligencję projektantów, inżynierów, naukowców, twórców i innych osób - w tym specjalistów w dziedzinie symulacji - na platformie 3DEXPERIENCE, w celu szybkiego pozyskiwania, kwalifikacji, projektowania, inżynierii i produkcji rozwiązań, które mogą rozwiązać problemy i przynieść korzyści lokalnym szpitalom podczas pandemii.

Więcej informacji na temat wyników naukowych symulacji kichania przy wykorzystaniu różnych środków ochrony indywidualnej, przeprowadzonych przez społeczność OPEN COVID-19, znajduje się na: https://go.3ds.com/opencovid19

opencovid19-sneeze-simulation-1


opencovid19-sneeze-simulation-2-1

Czytaj więcej:
COVID-19 186
Nauka 94

Platforma 3DEXPERIENCE, oprogramowanie do
 

Platforma 3DEXPERIENCE, oprogramowanie do projektowania 3D, rozwiązania 3D Digital Mock Up i Product Lifecycle Management (PLM)

Polska

Reportaże

Forum