Dassault Systèmes przedstawia wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 r.

Dassault Systèmes przedstawia…

Firma Dassault Systèmes ogłosiła wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2023, zakończony 31 marca 2023 r. Całkowite przychody w pierwszym kwartale 2023 r. wzrosły o 7% do 1,43 miliarda euro. Przychody ze sprzedaży oprogramowania wzrosły o 6% do 1,29 miliarda Euro. Przychody z platformy 3DExperience wzrosły o 10% i stanowiły 31% przychodów z oprogramowania 3DExperience Eligible. Przychody z oprogramowania w chmurze wzrosły o 17% i stanowiły 24% przychodów z oprogramowania.

Przychody z oprogramowania według regionów geograficznych: Przychody z oprogramowania w obu Amerykach wzrosły o 6% i stanowią 41% przychodów z oprogramowania, głównie dzięki dobrym wynikom w dziedzinach Life Science i High-Tech oraz w obszarze Mainstream Innovation. Przychody z oprogramowania w Europie, dzięki dobrym wynikom w Europie zachodniej i południowej, wzrosły o 12% osiągając 36% udziału. Z perspektywy branży - w Europie najlepsze wyniki wygenerowała branża Transportu i Mobilności. W regionie Azji przychody spadły o 3%, do czego przyczyniły się Chiny, które w ciągu kwartału odnotowały spadek o 8%. Zostało to częściowo zrównoważone przez znaczący, dwucyfrowy wzrost w Indiach. Wyniki w Azji stanowiły 22% przychodów z oprogramowania na koniec pierwszego kwartału.

Przychody z oprogramowania według branż: Jedne z najsilniejszych wzrostów w Q1 wykazały branże Aerospace & Defense, Life Sciences & Healthcare, Marine & Offshore oraz Cities & Public Services.

- Ponieważ ekonomia doświadczeń oraz gospodarka o obiegu zamkniętym ulegają konwergencji, dla naszych klientów działania w kierunku zrównoważonej gospodarki stają się zarówno wyzwaniem, jak i szansą na wyróżnienie się na rynku. Nasi najbardziej zaawansowani klienci pokazują wartość tworzenia produktów opartych na doświadczeniach i zarządzania cyklem życia produktu, uwzględniającego ponowne wykorzystanie materiałów. W oparciu o rozwiązania od Dassault Systèmes tworzą zróżnicowaną ofertę i wdrażają nowe sposoby działalności. Umożliwiamy takie podejście poprzez doświadczenia wirtualnych bliźniaków, realizowane przy wykorzystaniu platformy 3DExperience, która oferuje unikalne połączenie nauki (w tym materiałoznawstwa, biologii, mechaniki, elektroniki i chemii), modelowania, symulacji i analizy danych opartej na AI. Dassault Systèmes wzmacnia potencjał klientów dzięki holistycznemu podejściu do innowacji i tworzeniu wartości w ramach całego cyklu życia produktu. Szeroka adaptacja koncepcji wirtualnego bliźniaka przez społeczności użytkowników jest katalizatorem nowych sposobów współpracy w dużej skali, a także kapitalizacji wiedzy i know-how, opartych na "Doświadczeniu jako usłudze". Obecni i przyszli liderzy przemysłu to firmy, które wykorzystują platformy i wirtualne bliźniaki do łączenia podaży i popytu, nowych sieci wartości skoncentrowanych na doświadczeniach oraz budowania know-how. Inwestowanie w doświadczenia związane z wirtualnymi bliźniakami jest najcenniejszym sposobem tworzenia zrównoważonych ścieżek na przyszłość - powiedział Bernard Charlès, prezes zarządu i dyrektor generalny firmy Dassault Systèmes.

Platforma 3DEXPERIENCE, oprogramowanie do
 

Platforma 3DEXPERIENCE, oprogramowanie do projektowania 3D, rozwiązania 3D Digital Mock Up i Product Lifecycle Management (PLM)

Polska