Dassault Systèmes wspiera różnorodność w miejscu pracy

Dassault Systèmes wspiera…

Dassault Systèmes - poprzez liczne inicjatywy i współpracę - angażuje się w zwiększanie różnorodności w miejscu pracy. W zestawieniu Women's Career Index (FKI) firma znalazła się w pierwszej dziesiątce najbardziej przyjaznych kobietom organizacji w 2023 roku. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet przypadającego na 8 marca, Dassault Systèmes zwraca uwagę na fakt, że w sektorze przemysłowym i technologicznym wciąż istnieje ogromna nierównowaga w zatrudnieniu między kobietami i mężczyznami.

Z badania "Kobieta w branży przemysłowej", przeprowadzonego w Polsce przez HRK wśród firm z branży przemysłowej i technicznej, wynika, że w 43% firm szacunkowy procent zatrudnionych kobiet wynosi mniej niż 30%. Kobiety stanowią więcej niż połowę zatrudnionych pracowników zaledwie w 20% przebadanych organizacji. We wspomnianych przedsiębiorstwach 71% zatrudnionych kobiet pracuje głównie w obszarach: administracji, księgowości, finansów, HR, szkoleń, marketingu, logistyki i obsługi klienta. Zaledwie 29% kobiet pracuje w obszarach produkcji, montażu i nadzoru jakości.

Wywodzący się z ruchu robotniczego z początku XX wieku, nadrzędny cel Międzynarodowego Dnia Kobiet - promowanie równości płci, w tym roku ponownie staje się przedmiotem zainteresowania na całym świecie.

Edukacja jako podstawa zmian

Połowa Zarządu i 38,5 procent zespołu zarządzającego Dassault Systèmes stanowią kobiety. Ten kierunek rozwoju będzie nadal promowany w najbliższych latach: do 2025 roku celem firmy jest zatrudnienie kobiet na co najmniej 40 proc. stanowisk kierowniczych i 30 proc. stanowisk kierowniczych wyższego szczebla.

Program szkoleniowy Rise Up! jest jedną z inicjatyw uruchomionych przez Dassault Systèmes w celu osiągnięcia tych celów. Co roku firma przygotowuje ponad 100 utalentowanych osób na stanowiska kierownicze. Wśród nich ponad 80 proc. wspieranych talentów stanowią kobiety. Wewnętrzne zespoły rekrutacyjne mają również za zadanie przedstawić odpowiednie kandydatki na każde stanowisko, natomiast planowanie sukcesji dla najwyższego kierownictwa opiera się na kryteriach różnorodności. Od momentu szkolenia, Dassault Systèmes tworzy w ten sposób nowe perspektywy dla pracowników płci żeńskiej, aby w przyszłości wykorzystać potencjał oferowany przez zróżnicowaną kadrę.

Ponadto wewnętrzna sieć WIN pomaga podnosić świadomość w zakresie równości płci i kwestii różnorodności. Różne wydarzenia, prezentacje i kampanie, takie jak seria wideo "WIN Conversations", w której wypowiadają się kobiety z różnych obszarów firmy, wspierają kobiety w ich rozwoju osobistym i zawodowym.

Zrównoważony stosunek płci jest ważnym czynnikiem w odniesieniu do długoterminowego sukcesu firmy. Większa różnorodność płci ma wpływ nie tylko na atrakcyjność firmy jako pracodawcy, ale także na jej sukces biznesowy. Dzieje się tak dlatego, że różnorodność zapewnia różne punkty widzenia na wyzwania i problemy, co z kolei prowadzi do bardziej kreatywnych rozwiązań i nieszablonowego myślenia.


istock-1351446226
Fot.: Dassault Systèmes

Women's Career Index

Dassault Systèmes uczestniczy w Indeksie Women's Career Index (FKI) od 2017 roku. FKI za pomocą wiarygodnych danych liczbowych wspiera organizacje, na przykład w celu przeanalizowania, czy w firmie stworzono warunki, w których kobiety mogą realizować swoją ścieżkę kariery. Jednocześnie dostarcza obiektywnych rekomendacji dotyczących działań na rzecz postępu w zakresie równości płci. W ramach sieci FKI firmy zyskują dostęp do benchmarków i informacji o działaniach, które mają szczególnie pozytywny wpływ na rozwój różnorodności w miejscu pracy. To dodatkowo wzmacnia pozycję kobiet w Dassault Systèmes. Korzystają one w dłuższej perspektywie z lepszej integracji, sprawiedliwego traktowania i równych szans.

Znajduje to również odzwierciedlenie w dedykowanym wyniku FKI, który opiera się na różnych podpunktach dotyczących Statusu i Dynamiki, Zaangażowania i warunków ogólnych. W ciągu ostatnich sześciu lat firma systematycznie poprawiała ten wynik - z 65/100 punktów w 2017 roku do 81/100 punktów w 2023 roku, dzięki czemu Dassault Systèmes znalazło się w pierwszej dziesiątce najbardziej przyjaznych kobietom firm roku według FKI. Celem Dassault Systèmes jest dalsze poprawianie tego wyniku w kolejnych latach.


Czytaj więcej:
Analiza 404
Rynek 1109
Praca 49
Badania 239