Dassault Systèmes współpracuje z firmą Sanofi

Dassault Systèmes współpracuje…

Dassault Systèmes i Sanofi ogłosiły partnerstwo mające na celu optymalizację produkcji w najnowocześniejszych, modułowych fabrykach Sanofi o nazwie "EVolutive Facility", które będą zlokalizowane we Francji i Singapurze. Przedsięwzięcie to, będące rozwinięciem wieloletniej współpracy obu firm w sektorze Life Science i ochrony zdrowia, będzie opierać się na wykorzystaniu wirtualnych kopii bliźniaczych w celu umożliwienia sprawnego i elastycznego działania, które przyczyni się do realizacji ambicji firmy Sanofi w zakresie zabezpieczenia jej portfolio produktowego.

Bazujące na platformie 3DExperience rozwiązanie branżowe Dassault Systèmes o nazwie "Made to Cure for BioPharma" posłuży Sanofi do zaprojektowania, wdrożenia, kwalifikacji i obsługi modułowych linii produkcyjnych w dwóch fabrykach "EVolutive Facilities". Linie te będą wytwarzać w sposób zrównoważony nawet cztery produkty jednocześnie, dobierając najbardziej zaawansowane technologie w celu zmniejszenia zużycia energii. Platforma dostarcza wirtualne i sprzyjające współpracy środowisko do tworzenia innowacji oraz kompleksowego zarządzania danymi w całym cyklu życia produktu. Sanofi będzie mogło opracowywać systemy produkcyjne i ich działanie w środowisku wirtualnym oraz optymalizować procesy skalowania i uprzemysłowienia przed ich wdrożeniem.

- Chcemy poprawić jakość życia ludzi, zapewniając im szybszy dostęp do szczepionek i terapii, minimalizując jednocześnie wpływ naszych operacji na środowisko - mówi Ana Alves, EVolutive Facility Global Project Head & Site Head of Neuville sur Saone w Sanofi. - Dassault Systèmes dostarcza nam technologię, która pozwala skrócić czas wdrażania nowych produktów, zacieśnić współpracę między poszczególnymi zespołami oraz wzmocnić standaryzację projektów i modeli. Technologia wirtualnych kopii bliźniaczych pozwoli nam także osiągnąć cel, jakim jest zdolność wytwarzania w fabrykach EVF kilku produktów jednocześnie według zoptymalizowanego harmonogramu. Platforma 3DExperience ułatwi nam ponadto zarządzanie skomplikowanym cyklem życia produktów, w wymagającym pod względem legislacyjnym środowisku, z myślą o dobru pacjentów.

Przed rozpoczęciem produkcji leków obiekty, sprzęt oraz procesy firm farmaceutycznych podlegają procesowi kwalifikacji pod względem bezpieczeństwa i jakości. W zależności od konfiguracji sprzętu oraz parametrów procesu dla poszczególnych receptur procedura ta może potrwać kilka tygodni, a nawet miesięcy. Technologia wirtualnych kopii bliźniaczych pozwala firmom farmaceutycznym ustandaryzować moduły, skrócić czas kwalifikacji oraz zwiększyć zdolności do szybkiej i masowej produkcji kluczowych produktów.

Za pomocą wirtualnej kopii bliźniaczej Sanofi może wizualizować i symulować nie tylko receptury, sprzęt i materiały eksploatacyjne wymagane w danym procesie, ale także przepływ i aktywność modułów i operatorów w tzw. "ballroom", czyli elastycznym i modyfikowalnym środowisku umożliwiającym szybkie przełączanie między poszczególnymi procesami. Firma Sanofi może w płynny sposób dodawać, usuwać i wymieniać elementy funkcjonalne i etapy procesu w zależności od potrzeb, a także rekonfigurować linie produkcyjne w celu szybkiego przejścia z jednego produktu na drugi. Może również przyspieszyć główne działania w ramach cyklu życia nowych modułów, procesów i obiektów oraz skatalogować je w ramach zarządzania cyklem życia produktu w celu ponownego wykorzystania i szybszej zmiany produktu.

- Pandemia uświadomiła nam, że branża biofarmaceutyczna musi być gotowa na maksymalizację wydajności produkcji w celu szybkiego dostarczenia wysokiej jakości nowoczesnych leków pacjentom na całym świecie - mówi Claire Biot, Vice President, Life Sciences & Healthcare Industry w Dassault Systèmes. - Firma Sanofi chce sprostać temu wyzwaniu dzięki produkcji modularnej nowej generacji, która jest w stanie rozwiązać problem dostępności leków i terapii dla pacjentów. Platforma 3DExperience pozwoli Sanofi oferować najwyższej jakości produkty w duchu idei "Right the first time" oraz dynamicznie zwiększać produkcję i uelastyczniać procesy. Ergonomię hali produkcyjnej można symulować i doskonalić.