Dick Stolwijk - nowy wiceprezes Basell Orlen Polyolefins i prezes BOPS

Dick Stolwijk - nowy wiceprezes Basell Orlen Polyolefins i prezes BOPS
Holender Dick Stolwijk został nowym wiceprezesem ds. marketingu, sprzedaży i łańcucha dostaw Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) oraz jednocześnie Prezesem Zarządu spółki handlowej BOP - Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS). Od początku marca zastąpi Wido Waelputa, który funkcję wiceprezesa BOP pełni od pięciu lat, czyli od chwili powstania jego. Od października 2005 r., gdy założono BOPS był również prezesem tej spółki.

Dick Stolwijk jest obecnie szefem jednostki biznesowej, zajmującej się rodziną produktów Metocene w Dywizji Polimerów w LyondellBasell. Posiada tytuł doktora chemii. Z przemysłem chemicznym związany jest od 20 lat. Swoją karierę zawodową zaczynał w koncernie Shell, skąd przeniósł się do firmy Montell (późniejsza firma Basell, obecnie LoyndellBasell). Ma duże doświadczenie w zakresie zastosowania poliolefin oraz w zarządzaniu biznesem i projektami z dziedziny marketingu i sprzedaży. Zdobył je w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz w Azji. Specjalizuje się w tworzeniu strategicznych rozwiązań biznesowych, dotyczących zarządzania klientami, marketingu oraz logistyki.

Dick Stolwijk, nowy wiceprezes ds. marketingu, sprzedaży i łańcucha dostaw Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) oraz mowy Prezes Zarządu spółki handlowej BOP - Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS)

- Praca w BOP i BOPS to dla mnie ciekawe wyzwanie i jednocześnie szeroki wachlarz możliwości budowania i rozwoju rynku o wielkim potencjale - mówi Dick Stolwijk. - Dotychczasowe zarządzanie segmentem marketingu, sprzedaży i logistyki w BOP jest przykładem umiejętnego i sprawnego kształtowania komercyjnej aktywności spółki w odpowiedzi na oczekiwania rynku w Polsce. Moim założeniem jest kontynuacja tej polityki działania oraz wprowadzanie rozwiązań, które umożliwią jeszcze efektywniejszy wzrost branży.

Zastąpiony przez Stolwijka Wido Waelput obejmie od marca bieżącego roku stanowisko wiceprezesa Dywizji ds. zarządzania klientami w ramach Dywizji polimerów w Europie, polietylen i polipropylen, w LyondellBasell. Jego biuro będzie mieścić się w Rotterdamie w Holandii.

Czytaj więcej: Rynek 831 Ludzie i firmy 363