Dobre wyniki Grupy Ciech w II kwartale

Dobre wyniki Grupy Ciech w… Zwiększona obecność na rynkach azjatyckich, dyscyplina kosztowa w obliczu rosnących cen surowców energetycznych oraz certyfikatów CO2, a także rozbudowa portfela produktów pozwoliły Grupie Ciech na wypracowanie w drugim kwartale 2018 roku przychodów na poziomie 933,5 mln zł, co oznacza wzrost o 5,7% r/r. EBITDA znormalizowana wyniosła 172,1 mln zł, a zysk netto 98,8 mln zł.

W drugim kwartale br. Grupa zakończyła m.in. inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych krzemianów (wzrost o 20 proc.), rozpoczęła realizację projektu budowy nowej warzelni soli w Niemczech. W obszarze AGRO doszło do przejęcia działającego na trzech kontynentach hiszpańskiego dostawcy środków ochrony roślin spółki Proplan.

  • Skonsolidowane przychody Grupy Ciech za drugi kwartał 2018 r. wyniosły 933,5 mln zł (wobec 883,0 mln zł przed rokiem).
  • EBITDA znormalizowana (z) wyniosła 172,1 mln zł (wobec 191,9 mln zł przed rokiem), a zysk netto 98,8 mln zł (wobec 93,1 mln zł przed rokiem).
  • Wskaźnik dług netto/EBITDA(z) dla Grupy wyniósł 1,2 na koniec drugiego kwartału 2018 r.
  • Na działalność Grupy miały wpływ wysokie koszty surowców energetycznych (węgiel, gaz), paliwa piecowego stosowanego w produkcji sody, kursy walutowe oraz rosnąca cena praw do emisji CO2. Wzrosły także koszty surowców niezbędnych do produkcji m.in. pianek i żywic. Ciech stara się zminimalizować negatywny wpływ tych czynników.
  • Realizowane inwestycje: nowa fabryka i nowe produkty w obszarze soli, wzrost mocy produkcyjnych w zakresie sody oczyszczonej; działalność R&D (głównie AGRO i Żywice).
  • Ekspansja międzynarodowa: Ciech wykorzystał sytuację w Azji, gdzie wskutek zaostrzania wymagań środowiskowych dochodzi do ograniczenia produkcji chemicznej w Chinach. To z kolei ogranicza eksport z tego kraju na rynki azjatyckie. Sytuacja ta wpłynęła nie tylko na biznes sody kalcynowanej, podstawowego produktu Ciech , ale także stworzyła szansę na ekspansję w segmencie krzemianów czy żywic. Grupa ponadto prowadziła intensywne działania na nowych rynkach - m.in. w biznesie AGRO (Kanada, Australia) czy krzemianów (USA, Turcja, Indonezja).
- W drugim kwartale 2018 roku nie zwalnialiśmy tempa: podjęliśmy decyzję o budowie nowego zakładu produkcyjnego w Niemczech, którego uruchomienie w 2020 roku da nam trzecią pozycję na rynku soli warzonej w Europie, przejęliśmy hiszpańskiego dostawcę środków roślin i zakończyliśmy rozbudowę mocy produkcyjnych w obszarze krzemianów. W bieżącej działalności intensywnie pracowaliśmy nad wzmocnieniem ekspansji zagranicznej - dostrzegliśmy i wykorzystaliśmy sprzyjającą sytuację w Azji oraz skutecznie wchodziliśmy na nowe rynki z szerokim spektrum naszych produktów. Działania te pozwoliły częściowo zneutralizować wpływ wysokich cen surowców energetycznych, a w połączeniu z dyscypliną kosztową umożliwiły osiągnięcie solidnych wyników finansowych - powiedział Maciej Tybura, Prezes Zarządu Ciech S.A.

W pierwszej połowie 2018 roku duży wpływ na działalność Ciechu miała sytuacja w Chinach, gdzie dochodzi do ograniczeń produkcji chemicznej w związku z wprowadzeniem coraz ostrzejszych norm środowiskowych. Tymczasem Chiny produkują połowę światowej sody - podstawowego produktu Ciechu, a po ograniczeniu produkcji zmniejszył się także eksport do krajów azjatyckich.

Czytaj więcej:
Finanse 101

brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska