Dobre wyniki Grupy Ciech za 2016 rok

Dobre wyniki Grupy Ciech za 2016 rok
Grupa Ciech wypracowała w 2016 roku korzystne wyniki finansowe. Zarówno przychody, zysk operacyjny oraz EBITDA znormalizowana (z) wzrosły w porównaniu do 2015 roku, osiągając odpowiednio wysokość 3455 mln zł (wzrost o 5,6 proc. r/r), 660 mln zł oraz 877 mln zł (wzrost o 17,2 proc. r/r). Zysk netto wyniósł 594 mln zł i było o 71,7 proc. wyższy aniżeli w roku poprzednim. Wysokie zyski to między innymi efekt nowych inwestycji zakończonych w 2016 roku. Ciech realizuje strategię budowy zdywersyfikowanej grupy chemicznej z silną pozycją na rynkach międzynarodowych. Obecnie Grupa oferuje swoje produkty na ok. 100 rynkach, uzyskując ze sprzedaży zagranicznej (czyli poza krajami, w których posiada swoje fabryki) ok. 50 proc. przychodów.

W 2017 roku Grupa Ciech zamierza nadal pracować nad zwiększaniem efektywności działań biznesowych, wprowadzaniem specjalistycznych produktów i rozwijaniem sprzedaży na rynkach zagranicznych (m.in. w Afryce, Azji oraz Ameryce Południowej). Grupa planuje także kontynuację inwestycji rozwojowych, m.in. w wytwarzanie sody oczyszczonej przeznaczonej dla przemysłu farmaceutycznego oraz produkcję specjalistycznych produktów solnych, a także dalszy rozwój działalności w obszarze badań i rozwoju (R&D).

- To był dobry rok dla Ciech - mówi Maciej Tybura, prezes zarządu Ciech SA. - Wpływ na to miały zakończone inwestycje oraz działania w zakresie optymalizacji działań biznesowych. Nasz rozwój opieramy na wzroście organicznym, optymalizacji kosztowej przy konsekwentnym obniżaniu wskaźników zadłużenia. Myśląc o przyszłości inwestujemy w produkty specjalistyczne, praktycznie w każdym z segmentów naszej działalności. Działania te pozwolą nam skutecznie konkurować na globalnym rynku, zmieniając Grupę Ciech w międzynarodowy koncern chemiczny rozwijający się z korzyścią dla akcjonariuszy i pracowników.

Jednym z najważniejszych dla Grupy Ciech wydarzeń w 2016 rok była decyzja o rozpoczęciu notowań akcji spółki na giełdzie we Frankfurcie. Od 23 sierpnia 2016 roku Ciech jest pierwszą polską spółką notowaną jednocześnie w Warszawie i na drugiej co do wielkości giełdzie w Europie. Dzięki tej decyzji Ciech jest notowany na jednym parkiecie razem z największymi europejskimi firmami chemicznymi - takimi jak BASF czy K+S - i podlega tym samym kryteriom oceny realizacji strategii przez międzynarodowych ekspertów i analityków. Poza tym zyskuje dostęp do dużego i płynnego rynku kapitałowego. To kolejny krok na drodze realizacji strategii ekspansji czołowej polskiej spółki chemicznej na rynkach międzynarodowych.

Coraz mocniejsza pozycja Ciech na rynkach międzynarodowych znalazła odzwierciedlenie także w raporcie Boston Consulting Group, w którym została wymieniona w gronie dziesięciu najatrakcyjniejszych spółek chemicznych na świecie pod kątem zwrotu z inwestycji dla akcjonariuszy w okresie pięciu lat (Ciech zajął 3. miejsce w Europie, a 8. na świecie).

Ciech


W 2016 roku Grupa wykorzystała efekty inwestycji w obszarze sody. Zakłady Grupy Ciech zanotowały rekordową produkcję w swojej historii dzięki zrealizowanemu programowi inwestycji w latach 2014-2016. Skuteczna sprzedaż dodatkowych wolumenów sody po atrakcyjnych cenach wymiernie wpłynęła na wyniki finansowe. Z kolei inwestycja w segmencie Krzemiany i Szkło w postaci wymiany pieca do produkcji szklistego krzemianu sodu pozwoliła na podwojenie zdolności produkcyjnych i realizację długoletniego kontraktu z firmą Solvay o łącznej wartości 0,5 mld zł.

Kolejnym elementem wpływającym na uzyskanie dobrych wyników finansowych był rozwój produktów specjalistycznych w obszarze soli i sody oczyszczonej. Obecnie Grupa Ciech koncentruje się na produkcji soli suchej. Dzięki nowoczesnej linii konfekcyjnej w zakładach w Janikowie zaopatruje w sól spożywczą dużą część sieci handlowych w Polsce i konsekwentnie zwiększa swoje udziały rynkowe w Europie. Grupa produkuje i sprzedaje także m.in. coraz więcej tabletek solnych używanych do uzdatniania wody. W obszarze sody oczyszczonej działania były skoncentrowane się na pozyskaniu certyfikatów jakości (m.in. Good Manufacturing Practices) umożliwiających produkcję sody używanej w przemyśle farmaceutycznym.

- Oferujemy coraz szerszą paletę produktów specjalistycznych, w tym coraz wyższe gatunki sody oczyszczonej i soli, krzemianów czy żywic - mówi Artur Osuchowski, członek zarządu Ciech SA. - W biznesie AGRO planujemy kolejne inwestycje w rozwój i rejestracje produktów oraz intensywne działania marketingowe. Wchodzimy na nowe rynki geograficzne, m.in. w Azji, Afryce oraz Ameryce Południowej. Wysokie standardy obsługi oraz relacje z klientami stały się jedną z naszych głównych przewag konkurencyjnych.

W segmencie organicznym (środki ochrony roślin, żywice, pianki poliuretanowe) działania rozwojowe były nakierowane na zwiększenie asortymentu oferowanych produktów, ekspansję na rynki zagraniczne oraz wzrost efektywności produkcji. W biznesie AGRO dwukrotnie zwiększyła się wartość sprzedaży zagranicznej środków ochrony roślin. W 2016 roku Ciech Sarzyna zarejestrowała produkty na dziesięciu rynkach europejskich, a także w Australii. Produkty największego polskiego producenta środków ochrony roślin można znaleźć m.in. w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Europie Centralnej oraz na Dalekim Wschodzie.

- Rok 2017 będzie stał pod znakiem dalszego podnoszenia efektywności i rozwoju produktów specjalistycznych - mówi Maciej Tybura. - Z tym związane są kolejne inwestycje, m.in. w dalszy rozwój produktów solnych oraz w nowoczesną produkcję sody oczyszczonej dla branży farmaceutycznej. Analizujemy też inne możliwości inwestycyjne, które mogą wzmocnić naszą pozycję w najbardziej atrakcyjnych segmentach rynkowych. Dodatkowo, działania te są niezbędne w świetle wyzwań stojących przed branżą chemiczną związanych ze zmiennością cen surowców energetycznych, czy polityką w zakresie emisji CO2. Prowadzimy intensywne prace badawczo-rozwojowe, pracując nad około setką inicjatyw. Dbamy również o ciągłą poprawę naszej efektywności operacyjnej - dlatego rozpoczęliśmy wdrożenie najnowocześniejszej wersji systemu SAP ERP w całej Grupie. Pozwoli to jeszcze mocniej zwiększyć naszą efektywność procesową i kontrolować koszty.


brak
 

Soda kalcynowana, sól, nawozy fosforowe, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe, pianki i surowce do produkcji pianek i inne produkty chemiczne

Polska

Wróbel Wróbel
*.47.25.150

Wysłany: 2017-03-22 13:04:32

Widać dobrą rękę inwestora i zarządu. Od dwóch lat konsekwentnie wdrażają nową strategię, rozsądnie rozwijają się organicznie, dywersyfikują biznes… Jak widać można, potrzeba tylko odpowiednich ludzi, dobrego planu i cierpliwości.