Dobry trzeci kwartał Grupy Ciech

Dobry trzeci kwartał Grupy Ciech
W okresie trzech kwartałów 2016 roku EBITDA znormalizowana Grupy Ciech wyniosła 646,9 mln zł (wzrost o 11,5 proc. r/r), a marża EBITDA (Z) ukształtowała się na poziomie 25,4 proc., co oznacza wzrost o 1,8 p.p. r/r. Skonsolidowane przychody Grupy Ciech za trzy kwartały 2016 r. wyniosły 2547,5 mln zł (wzrost o 3,6 proc. r/r), natomiast w samym trzecim kwartale wyniosły 853,9 mln zł (wzrost o 6,6 proc. r/r). Tak dobre wyniki to efekt konsekwentnej realizacji strategii opartej na rozwoju organicznym, wzroście efektywności produkcji i optymalizacji kosztowej. Przyjęta polityka pomaga wzmacniać pozycję Ciech na rynkach międzynarodowych i budować wartość spółki z korzyścią dla akcjonariuszy.

- Doskonalimy proces produkcji sody oraz wykorzystujemy przeprowadzone inwestycje w nowe moce produkcyjne w fabrykach w Polsce i Rumunii - mówi Maciej Tybura, prezes zarządu spółki. - Wzmacniamy segment organiczny, zwiększając eksport produktów AGRO oraz przeprowadzając nowe rejestracje produktów. Jednocześnie pracujemy nad zwiększeniem efektywności kosztowej i redukujemy poziom zadłużenia, realizując zapisy strategii Grupy. Dobre wyniki potwierdzają, że podjęte działania przynoszą wymierne korzyści firmie, jej pracownikom i akcjonariuszom. Naszym celem jest przekształcenie Ciechu w profesjonalnie zarządzaną firmę o silnej pozycji międzynarodowej. Mamy w tym zakresie pełne wsparcie naszego inwestora strategicznego - Grupy Kulczyk Investments.

Korzystnie na wyniki Grupy Ciech za okres trzech kwartałów 2016 wpłynęło otoczenie ekonomiczne: atrakcyjny kurs walutowy złotego i rumuńskiego leja oraz niższe ceny surowców w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W obszarze produkcji sody Grupa Ciech wykorzystuje efekty inwestycji, które umożliwiły zwiększenie mocy wytwórczych w fabrykach należących do Grupy (zakończona inwestycja Soda+200) i w efekcie wzrost przychodów. Kontynuowane są działania optymalizacyjne w zakresie wydajności produkcji, wyższej jakości sody oraz wprowadzania do sprzedaży produktów bardziej przetworzonych, co przekłada się na wyższe marże.

Grupa Ciech intensywnie rozwija segment AGRO ,realizując zapisy strategii mówiące o podwojeniu udziałów na polskim rynku środków ochrony roślin. Dynamiczne prace badawczo-rozwojowe umożliwiają kolejne rejestracje nowych produktów i substancji aktywnych w Polsce i na rynkach zagranicznych. Ekspansja na rynki zagraniczne wyrażona była w wzrostem przychodów z eksportu w segmencie środków ochrony roślin w okresie styczeń-wrzesień 2016 roku o ponad 100 proc. r/r.

Oprócz intensywnego rozwoju organicznego w tym obszarze Grupa Ciech uważnie obserwuje rynek w kontekście potencjalnych transakcji fuzji i przejęć. Na początku listopada złożyła ofertę na zakup spółek segmentu AGRO koncernu SAPEC i choć finalnie spółki zostały sprzedane innemu podmiotowi, zarząd Ciech nadal konsekwentnie analizuje rynek pod kątem zidentyfikowania najbardziej atrakcyjnych celów akwizycyjnych.

W segmencie Krzemiany i Szkło, po uruchomieniu w czerwcu 2016 roku nowego pieca przez spółkę Ciech Vitrosilicon w zakładzie w Iłowej, Grupa Ciech rozpoczęła realizację długoterminowego (do 2025 roku) kontraktu z firmą Solvay na dostawę szklistego krzemianu sodu o łącznej wartości ok. 550 mln zł.

- Rozwijamy i dywersyfikujemy nasze portfolio produktowe - mówi Tybura. - Jesteśmy nie tylko drugim producentem sody w Europie oraz największym producentem środków ochrony roślin w Polsce, ale także czołowym graczem na rynku żywic i pianek poliuretanowych w kraju.

Obecnie ponad 50 proc. przychodów Grupy Ciech pochodzi ze sprzedaży produktów poza granicę Polski, głównie do Europy, ale także do Azji, Afryki i na Bliski Wschód. Międzynarodowy wymiar działalności Ciech wspiera także decyzja o rozpoczęciu notowań akcji Grupy na giełdzie we Frankfurcie od 23 sierpnia br.

- Produkty Ciech trafiają na ok. 100 rynków na całym świecie - mówi prezes Grupy Ciech. - Obecność na giełdzie frankfurckiej jeszcze bardziej zwiększa naszą wiarygodność w kontaktach z kontrahentami.

Ciech to pierwsza polska spółka notowana na drugiej co do wielkości giełdzie w Europie. W ten sposób Ciech ma szansę być bezpośrednio porównywany z międzynarodowymi gigantami przemysłu chemicznego, jak BASF czy K+S, oraz zyskuje dostęp do dużego i płynnego rynku kapitałowego.


brak
 

Soda kalcynowana, sól, nawozy fosforowe, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe, pianki i surowce do produkcji pianek i inne produkty chemiczne

Polska

Jowi Jowi
*.47.34.57

Wysłany: 2016-11-16 14:56:07

Ciężka praca, rozwój sieci sprzedaży, redukcja zadłużenia, nieszablonowe działania takie jak np. wejście na giełdzie we Frankfurcie, to wszystko daje efekty