Duże zmiany w radzie nadzorczej Grupy Azoty

Duże zmiany w radzie nadzorczej Grupy Azoty
1 lutego odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty, zwołane na wniosek Ministra Skarbu Państwa, głównego akcjonariusza spółki. Podczas posiedzenia ze składu rady nadzorczej IX kadencji odwołani zostali: Monika Kacprzyk-Wojdyga (przewodnicząca), Marek Mroczkowski, Jacek Obłękowski oraz Ryszard Trepczyński. Jednocześnie powołani zostali: Maciej Baranowski, Tomasz Karusewicz, Bartłomiej Litwińczuk oraz Przemysław Lis (jako przewodniczący rady nadzorczej spółki). Ten ostatni wszedł do rady nadzorczej Grupy Azoty przed miesiącem, po czym został z niej odwołany 29 stycznia.

W radzie nadzorczej IX kadencji zasiadają ponadto wybrani poprzednio: Artur Kucharski oraz trzech przedstawicieli załogi: Robert Kapka, Tomasz Klikowicz i Zbigniew Paprocki. Łącznie rada nadzorcza liczy obecnie osiem osób.

Uchwały w sprawie odwołania oraz powołania członków rady nadzorczej weszły w życie z dniem podjęcia.

Największym akcjonariuszem Grupy Azoty jest Skarb Państwa (33 proc.). Do pozostałych znaczących udziałowców należą: Norica Holding, który wraz ze spółkami zależnymi posiada 20,0026 proc. akcji, ING OFE (9,96 proc.), TFI PZU SA (8,6 proc.) i EBOiR (5,75 proc.). Do pozostałych akcjonariuszy należy 22,69 proc. udziałów.Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8