Dywersyfikacja działalności pozytywnie wpłynęła na wyniki finansowe Grupy Azoty w 2021

Tworzywa

Łączne przychody segmentu w 2021 roku wyniosły 1 829 mln zł i były o 61,1% wyższe w porównaniu z rokiem 2020 (1 135 mln zł). Wskutek przeprowadzonej optymalizacji kosztowo-cenowej, w ślad za wyższymi obrotami wyniki segmentu zostały istotnie poprawione – marża EBITDA wzrosła z minus 2,8% (w roku 2020) do plus 9,7% (w roku 2021). W 2021 roku rynek tworzyw pozostawał w trendzie zwyżkowym, pod wpływem znaczącego wzrostu popytu, głównie w sektorze motoryzacyjnym (utrzymujące się problemy z dostępnością półprzewodników znacząco osłabiły popyt w IV kwartale) oraz włókien dywanowych BCF i folii. Dzięki dobrej koniunkturze zrealizowano wyższe ceny transakcyjne i marże. Ceny kluczowych surowców produkcyjnych (benzen, fenol) istotnie wzrosły r/r, odpowiednio o 94,6% i 63,1%, i wraz ze wzrostem cen gazu i energii stanowiły istotny czynnik presji na wzrost cen produktów. Porównując wyniki segmentu w IV kwartale roku 2021 do roku poprzedniego Spółka odnotowała wyższe przychody (o 177 mln zł) i wyższe wyniki EBITDA (o 65 mln zł), pomimo niższego wolumenu sprzedaży, a także wzrost marży EBITDA o 13,2 p.p.

Chemia

W 2021 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku wcześniejszego, Segment Chemia odnotował rekordowy wzrost przychodów o 83,6%, do poziomu 4 630 mln zł, przy jednoczesnym wyraźnym wzroście marży EBITDA o 4,5 p.p. do poziomu 15,0%. Dla wszystkich produktów segmentu odnotowano wzrost wartości sprzedaży. Najwyższy wzrost przychodów odnotowano w melaminie (o 138,3% r/r) i moczniku technicznym (o 101,6%). Głównym powodem obserwowanych rosnących cen w Segmencie Chemia był silny popyt przy zakłóceniach podażowych obserwowanych u innych producentów. Segment zrealizował również wyższe wolumeny sprzedaży produktów. Podobnie jak w pozostałych segmentach istotnie wzrosły ceny surowców, jednak nie spowodowały one obniżenia marży w segmencie. IV kwartał 2021 roku to okres wysokiej dynamiki wzrostu wyników segmentu. Przychody osiągnęły wartość 1 817 mln zł (plus 161,8% r/r). Zysk EBITDA osiągnął wartość 378 mln zł (plus 500,0% r/r), przy marży EBITDA 20,8% (plus 11,7 p.p.), co oznacza, że aż 54,5% wyniku EBITDA segmentu za cały 2021 rok zostało wygenerowanych w IV kwartale.

brak
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam, nawozy mineralne, chemikalia

Polska