ENGEL wyróżniony za działania o charakterze prorodzinnym

ENGEL wyróżniony za działania…
ENGEL należy do najbardziej prorodzinnych przedsiębiorstw w Austrii. To wyróżnienie zostało przyznane przez redakcję magazynu Woman. We współpracy z portalem statystycznym Statista i platformą oceny pracodawców Kununu.com magazyn przeanalizował oceny współpracowników i opublikował listę 200 najbardziej prorodzinnych przedsiębiorstw w całej Austrii.

Kryteriami oceny były między innymi gotowość pracowników do polecenia pracodawcy z punktu widzenia jego działań prorodzinnych oraz opinia współpracowników na temat struktury czasu pracy, wynagrodzenia oraz kariery, a także możliwości łączenia spraw rodzinnych z pracą zawodową.

Powrót do pracy na kierownicze stanowisko po urlopie wychowawczym

Przed rokiem ENGEL otworzył własny żłobek do opieki nad małymi dziećmi w siedzibie głównej w Schwertbergu. Jednak sam ten fakt to tylko jeden z wielu aspektów, pozytywnej oceny pracowników ENGEL odnośnie polityki prorodzinnej.

- Od tak dużego przedsiębiorstwa jak ENGEL słusznie oczekuje się dzisiaj szerokiej oferty umożliwiającej dobre zrównoważenie życia zawodowego i rodzinnego - mówi Carina Grossalber, kierowniczka działu rekrutacji i marketingu personelu w ENGEL. Oprócz żłobka zaliczają się do niej przede wszystkim elastyczne modele czasu pracy. Również w niektórych działach związanych z produkcją ENGEL oferuje ruchomy czas pracy. - Temat podejścia prorodzinnego jest ważnym zagadnieniem nie tylko dla kobiet w firmie. W firmie ENGEL z ofert prorodzinnych korzystają również mężczyźni - podkreśla Grossalber.

Łączenie życia rodzinnego i zawodowego to także kwestia powrotu po urlopie wychowawczym na stanowisko odpowiadające kompetencjom oraz możliwość pracy czasowej na stanowisku kierowniczym. - Automatyczny powrót na ścieżkę kariery po urlopie wychowawczym jest nie na czasie - wyjaśnia Carina Grossalber. - Oczywiście musimy dostosować potrzeby pracowników do organizacyjnych warunków ramowych, coraz częściej jednak pojawiają się pozytywne przykłady, sytuacje win-win, z których korzyści czerpią pracownicy i przedsiębiorstwo.

Firmowy żłobek zwiększa możliwości opieki

Kto chce szybko wrócić do pracy w pełnym wymiarze, może łatwo to zrobić dzięki opiece nad małymi dziećmi. W zakładach St. Valentin i Dietach ENGEL współpracuje z tego powodu z lokalnymi żłobkami gminnymi. Firmowy żłobek w Schwertbergu rozpoczął działalność we wrześniu ubiegłego roku najpierw z dwunastoma dziećmi. Ze względu na duże zapotrzebowanie jesienią bieżącego roku utworzono drugą grupę dla kolejnych dwanaściorga dzieci. Żłobek w Schwertbergu jest otwarty przez cały rok oprócz przerwy fabrycznej ponieważ właśnie długie wakacje w wielu placówkach publicznych stanowią często duże wyzwanie dla rodziców. Aby właściwie zagospodarować czas w trakcie wakacji szkolnych, ENGEL co roku latem oferuje wakacyjny obóz również dla starszych dzieci pracowników w wieku od 6 do 14 lat, który jest dofinansowywany przez radę zakładową. Zainteresowanie z roku na rok jest coraz większe. Ostatnio z tej oferty wakacyjnej skorzystało 80 dzieci. Opieka nad małymi dziećmi w firmie ułatwia pracownikom ENGEL powrót do pracy po urlopie macierzyńskim we właściwym dla pracownika momencie.

Engel Family friendly employer

Opieka nad małymi dziećmi w firmie ułatwia pracownikom ENGEL powrót do pracy po urlopie macierzyńskim we właściwym dla pracownika momencie.

Źródło: ENGEL