Energia z odpadów

Energia z odpadów

Polska firma FBSerwis potrzebowała niezawodnego rozdrabniacza do rozdrabniania komunalnych odpadów stałych o wielkości cząstek przekraczającej 80 mm oraz do mieszanek tworzyw sztucznych. W już istniejącej linii firma Vecoplan wymieniła starą maszynę na rozdrabniacz wstępny z serii VVZ 2500. Energooszczędny system został zaprojektowany w celu osiągnięcia przepustowości ok. 42 ton na godzinę. Klient może używać go do rozdrabniania prawie 200 000 ton odpadów rocznie, wynikiem czego jest produkt wysokiej jakości o wielkości cząstek poniżej 250 mm.

Wyrzucanie odpadów na składowiska? Jest to nie tylko szkodliwe dla środowiska, ale oznacza również utratę wielu cennych zasobów. Ponieważ z jednej strony potrzeba dużo miejsca do przechowywania, a z drugiej odpady można przykładowo poddać odzyskowi energetycznemu, aby zastąpić drogie paliwa kopalne, takie jak węgiel, gaz czy ropa naftowa. Jest to ekonomiczne rozwiązanie, szczególnie dla cementowni lub hut. Jednocześnie redukują one emisję zanieczyszczeń.

„Odbieramy komunalne odpady stałe, aby wyprodukować z nich wysokiej jakości paliwa zastępcze (RDF)” – mówi Arkadiusz Mężyk. Jest dyrektorem zarządzającym firmy FBSerwis Kamieńsk, spółki zależnej Budimeksu. Oprócz utylizacji i przetwarzania odpadów FBSerwis zajmuje się również utrzymaniem technicznym budynków, zakładów przemysłowych czy dróg. FBSerwis Kamieńsk dysponuje zakładem przeróbki odpadów komunalnych o uziarnieniu powyżej 80 mm oraz mieszanek tworzyw sztucznych. Firma szukała niezawodnego rozdrabniacza wstępnego, aby zwiększyć wydajność swojego systemu. Wybór padł na firmę Vecoplan AG.

Niemiecki specjalista od recyklingu z siedzibą w Bad Marienberg w powiecie Westerwald opracowuje systemy do rozdrabniania, transportu i przetwarzania drewna, biomasy, tworzyw sztucznych, papieru oraz odpadów komunalnych i komercyjnych. Firma ta zajmuje się inżynierią mechaniczną i zatrudnia obecnie prawie 500 osób na całym świecie. „Nasze zadania obejmują usługi takie jak doradztwo, planowanie z późniejszym znalezieniem rozwiązania, całościowe zarządzanie projektem oraz montaż, uruchomienie i kompleksowa obsługa” – wyjaśnia Ireneusz Suszyna, Area Sales Manager polskiego oddziału Vecoplan Polska. Zajmował się on wdrożeniem projektu w firmie FBSerwis.

Od dostawy do uruchomienia

Aby spełnić wymagania firmy pod kątem rozdrabniania wstępnego, firma Vecoplan zainstalowała rozdrabniacz z serii VVZ 2500 T. „Jest to bardzo wydajny rozdrabniacz dwuwałowy, który przetwarza nawet trudne i zanieczyszczone materiały, takie jak odpady komunalne i komercyjne”, mówi Ireneusz Suszyna, ekspert Vecoplan. „Dostarczyliśmy system przeznaczony dla firmy FBSerwis, zajęliśmy się całą koordynacją projektu, szczegółowym planowaniem rozmieszczenia, montażem mechanicznym i elektrycznym oraz uruchomieniem”. Wyzwanie? „Musieliśmy zintegrować rozdrabniacz wstępny z już istniejącą linią i zastąpić stary system. Nie wolno nam było powodować długich przestojów”. Instalacje trzeba było wykonać szybko.

Instalatorzy firmy Vecoplan byli w stanie precyzyjnie dostosować system do wymagań wejściowych i wyjściowych klienta dzięki zespołowi wirnika i noża oraz odpowiedniemu wyborowi sita. Komponenty te zostały dostosowane do potrzeb firmy FBSerwis po przeprowadzeniu licznych testów w centrum technicznym Vecoplan. Pracownicy Vecoplan byli w stałym kontakcie z klientem w celu określenia wymagań dotyczących optymalnego uziarnienia produktu wyjściowego w dalszym procesie. W zależności od właściwości mechanicznych i termicznych, a także wymiarów materiału wejściowego i wymagań dotyczących uziarnienia produktu wyjściowego, eksperci wybierali różne średnice wirnika, geometrię cięcia, różne sita i narzędzia tnące.

22-01-13-vecoplan-ab-fb-serwis-01
Firma Vecoplan zainstalowała rozdrabniacz serii z VVZ 2500 T. Rozdrabniacz dwuwałowy bardzo wydajnie przetwarza nawet problematyczne i zanieczyszczone materiały, takie jak odpady z gospodarstw domowych.

Producent maszyn i systemów z zakresu gospodarki zasobami i recyklingu, przeznaczonych do rozdrabniania, transportu i przetwarzania drewna, biomasy, tworzyw sztucznych, papieru, innych cennych surowców, takich jak odpady komunalne i przemysłowe.

Niemcy