Envifill z certyfikatami potwierdzającymi biodegradowalność i kompostowalność

Envifill z certyfikatami potwierdzającymi…

Grupa Azoty S.A. uzyskała certyfikaty wskazujące na zgodność linii granulatów envifill z normą EN-13432, potwierdzające tym samym ich biodegradowalność i kompostowalność. Pierwszy certyfikat - OK compost Industrial potwierdza, że produkty wykonane z powyższych granulatów Grupy mogą być kompostowane w przemysłowych kompostownikach. Z kolei certyfikat OK compost Home daje gwarancję, że produkty wykonane z granulatu ulegają całkowitej biodegradacji w kompostownikach przydomowych.

Oprócz certyfikatów, produkty z linii envifill F i envifill TPS uzyskały również znak Seedling przyznawany wyłącznie materiałom nadającym się do kompostowania.

Otrzymane certyfikaty są bardzo istotne z punktu widzenia sprzedaży granulatów na poszczególne rynki, ponieważ linia polimerów envifill jest dedykowana do wytwarzania produktów tzw. jednorazowych, czyli np. zrywek foliowych, rękawic ochronnych, opakowań jednostkowych, worków na bioodpady. Tego typu produkty stanowią obecnie największy procent odpadów pokonsumpcyjnych, a w związku z tym w dużym stopniu zalegają na składowiskach.

Certyfikat OK kompost Home daje gwarancję, że odpad wykonany z granulatu envifill F rozłoży się w naturalnych warunkach do dwutlenku węgla, wody i biomasy, bez szkody dla środowiska i nie generując mikroplastiku. Stosując np. worki na bioodpady wykonane z granulatów envifill F nie ma konieczności opróżniania ich przed wrzuceniem na kompost przydomowy czy do bioodpadów – worek rozłoży się bez śladu w przeciągu kilkunastu dni.

Jedną z form recyklingu jest recykling organiczny, czyli rozkład odpadów w warunkach tlenowych, tj. kompostowanie lub beztlenowych - w kontrolowanych warunkach i przy udziale mikroorganizmów, w celu uzyskania materii organicznej lub metanu. Certyfikat OK Compost Industrial wskazuje na możliwość przekazywania odpadów pokonsumpcyjnych wykonanych z granulatów envifill F również do recyklingu organicznego. Produkty, które opatrzone są znakiem OK compost spełniają wymagania dyrektywy UE w sprawie opakowań (94/62/ EWG).

certyfikat-kompostowalnosc

- Rozwój portfolio zielonych produktów to jeden z głównych celów Strategii Grupy Azoty, to również nasza odpowiedź na wymagania GOZ i europejskiej polityki klimatycznej. Międzynarodowe certyfikaty potwierdzają, że nasze produkty są w pełni biodegradowalne i kompostowalne, a to kluczowy krok, dzięki któremu możemy docierać do jeszcze większej liczby klientów, którzy chcą współpracować z producentami oferującymi produkty tworzone z troską o środowisko – mówi Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Linia produktów envifill powstała w 2022 roku w oparciu o opracowaną w Grupie Azoty technologię otrzymywania skrobi termoplastycznej, która wytwarzana jest z materiałów bioodnawialnych i kompostowalnych i nie zawiera plastyfikatorów. Produkty envifill dedykowane są do przetwórstwa w technologii wytłaczania z rozdmuchem, wtryskiwania oraz do innych technologii, w tym technologii druku 3D.

certyfikat-seedling-industrially-compostable

Konkretny okres przydatności wyrobów z linii envifill do użycia zależy od warunków użytkowania oraz składu kompozycji. W standardowych warunkach, w temperaturze pokojowej, bez bezpośredniego eksponowania na wysoką wilgotność i temperaturę, wyroby z granulatów envifill zachowują cechy użytkowe przez wiele lat. Rozpoczęcie procesu degradacji jest uwarunkowane obecnością mikroorganizmów przy odpowiedniej wilgotności i, w przypadku kompostowania przemysłowego, również podwyższonej temperaturze.