Ergis - Eurofilms podliczył rok 2011

Ergis - Eurofilms podliczył rok 2011
Ergis - Eurofilms podsumował 2011 r. Był to dla firmy okres minimalnie lepszy w porównaniu z wcześniejszymi dwunastoma miesiącami. Lider krajowego rynku przetwórstwa tworzyw wciąż prowadzi też ważne dla swojej przyszłości inwestycje.

Grupa Ergis zanotowała w 2011 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 621,4 mln zł, czyli o 4 proc. wyższe od osiągniętych rok wcześniej. Zysk operacyjny w samym czwartym kwartale sięgnął 2,6 mln zł wobec straty rok wcześniej. Oznacza to, że za cały poprzedni rok wyniósł on 16,2 mln zł, czyli był o 34 proc. wyższy niż w 2010 r.

Jak tłumaczy szefostwo Grupy w 2011 r. nastąpił dalszy wzrost cen surowców, choć listopad i grudzień przyniosły przejściowe spadki cen. W ostatnim kwartale minionego roku przychody były zbliżone do zrealizowanych w analogicznym okresie 2010 r. i to przy średnim kursie euro wyższym o około 11 proc. Sprzedaż przekroczyła poziom z 2010 r. o 4 proc.

Jeśli chodzi o kluczowe wydarzenia, to na uwagę zasługuje wysoka dynamika sprzedaży taśm PET (wzrost o 29,2 proc.), laminatów (wzrost o 21,3 proc.), folii miękkich (wzrost o 14,9 proc.) oraz pozostałych folii opakowaniowych (wzrost o 14,6 proc.).

Ergis-Eurofilms


W przypadku folii miękkich PVC wzrost przychodów ze sprzedaży wynika częściowo ze wzrostu wolumenu sprzedaży, a częściowo z wyższych cen realizacji zamówień. W przypadku pozostałych grup asortymentowych wyższa wartość przychodów ze sprzedaży to efekt wyższych cen produktów, spowodowanych wzrostem cen surowców podstawowych.

Konsekwentne ograniczanie kosztów produkcji i wzrost kursu euro wpłynęły pozytywnie na poziom realizowanych marż i końcowy wynik operacyjny. W ostatnim kwartale 2011 r. Grupa zrealizowała zysk operacyjny w wysokości 2,6 mln zł, wobec straty rok wcześniej. W efekcie narastająco za cały 2011 r. zysk operacyjny sięgnął 16,2 mln zł, czyli był o 34 proc. wyższy niż ten osiągnięty w 2010 r.

Obecnie Ergis – Eurofilms realizuje inwestycję w czwartą linię do produkcji wielowarstwowej folii stretch z polietylenu. Linia będzie zainstalowana w Oławie, a jej uruchomienie przewidywane jest na późną wiosnę tego roku. Koszt inwestycji to 24 mln zł. Będzie ona częściowo (9,6 mln zł) finansowana z funduszy europejskich. Linia o jedną czwartą zwiększy firmowe moce produkcyjne folii stretch.

Grupa obecnie realizuje również projekt przeniesienia jednej linii do produkcji folii PET z zakładu spółki zależnej, MKF-Folien GmbH w Berlinie do zakładu w Wąbrzeźnie. Przeniesienie ma zostać sfinalizowane w przeciągu najbliższych tygodni.


brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska