Ergis - Eurofilms: wysoka dynamika sprzedaży folii i laminatów

Ergis - Eurofilms: wysoka…
Grupa Ergis zanotowała w pierwszym kwartale 2012 r. przychody na niemal niezmienionym poziomie w stosunku do tego samego okresu roku wcześniejszego.

Sprzedaż wyniosła 156,8 mln zł i była o 1,4 proc. wyższa niż rok wcześniej. Zysk operacyjny sięgnął 3,7 mln zł (wzrost o 2,2 proc.).

Na początku drugiego kwartału Grupa uruchomiła linię do produkcji wielowarstwowej folii stretch polietylenowej w zakładzie w Oławie, zwiększając tym samym moce produkcyjne folii do 50 tys. ton rocznie, czyli o dwie trzecie. Oławska fabryka Grupy Ergis stała się tym samym jedynym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem, mogącym wytwarzać folię 33-warstwową. Łączne nakłady na tę inwestycję wyniosły 24 mln zł, z czego na rok 2012 przypada 12 mln zł. Inwestycja jest finansowana częściowo z funduszy europejskich (9,6 mln zł).

Równolegle w fabryce w Wąbrzeźnie zainstalowano przeniesioną z MKF-Folien linię do produkcji folii PET, której rozruch zakończy się w maju. W spółce Flexergis uruchomiono natomiast nową linię do laminacji elastycznych opakowań do żywności, pozwalającą na poszerzenie gamy wytwarzanych produktów.

W pierwszym kwartale roku ponownemu odwróceniu uległa tendencja niewielkiego spadku cen surowców, zaobserwowana w końcówce 2011 r. Grupie sprzyjało natomiast utrzymywanie się stosunkowo wysokiego kursu euro, co poprawiało rentowność sprzedaży eksportowej. Spadek kursu euro pod koniec kwartału poprawił wynik finansowy Grupy z uwagi na powstałe dodatnie niezrealizowane różnice kursowe.

Jeśli chodzi o strukturę sprzedaży, na uwagę zasługuje wysoka dynamika sprzedaży folii miękkich (wzrost o 33,8 proc.) i laminatów (wzrost o 11,5 proc.). Wzrost sprzedaży folii miękkich dotyczy głównie rynków zagranicznych (o 40 proc.), w mniejszym stopniu krajowego (9 proc.). Wzrosła sprzedaż folii izolacyjnych, podkładowych do tapet oraz okleinowych. Spadki ilościowe sprzedaży niektórych produktów wynikają z wysokich cen surowców, które przekładają się na wzrost cen wyrobów.

- Pierwszy kwartał to końcowa faza realizacji trzech istotnych dla Grupy inwestycji, których celem jest odzyskiwanie rentowności produkcji, zmniejszonej wskutek znacznego wzrostu cen surowców, obserwowanego od drugiej połowy 2010 r. Jestem przekonany, że ten istotny wysiłek przyczyni się do poprawy wyników finansowych Grupy – ocenia Tadeusz Nowicki, prezes Ergis-Eurofilms.


brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska