EuPC komentuje słowa Sinkieviciusa

EuPC komentuje słowa Sinkieviciusa…

Nie milkną echa wywiadu, którego udzielił niemieckiej gazecie „Die Welt” unijny komisarz do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevicius. (Plastech, 2020.01.13)

Tym razem, na rozważania dotyczące ogólnego zakazu opakowań z tworzyw sztucznych, zareagowało Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC), organizacja zrzeszająca 28 krajowych stowarzyszeń i 18 organizacji sektorowych w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Virginijus Sinkevicius spotkał się z krytyką ze strony branży tworzyw sztucznych i opakowań po tym, jak przyznał w trakcie wywiadu, że Komisja Europejska rozważa możliwość wprowadzenia zakazu stosowania opakowań z tworzyw sztucznych. (Plastech, 2020.01.16)

W odpowiedzi na jego słowa stowarzyszenie EuPC opublikowało oświadczenie, w którym krytycznie oceniono wypowiedź Sinkieviciusa.

„Decyzje o rezygnacji z tworzyw sztucznych podejmowane są bez uwzględnienia wpływu alternatywnego materiału na środowisko naturalne oraz wiedzy czy istnieje w ogóle odpowiednia infrastruktura do jego zbiórki i przetwarzania. Każdego dnia rośnie rozdźwięk między rzeczywistością a polityką" - czytamy w oświadczeniu.

- EuPC ma nadzieję, że uzyska wkrótce możliwość wyjaśnienia komisarzowi UE Sinkeviciosowi, co obecnie dzieje się w gospodarce i jakie ryzyko stanowić będzie rezygnacja z tworzyw sztucznych bez prawdziwej oceny konsekwencji dla zdrowia, środowiska i miejsc pracy - powiedział Alexandre Dangis, dyrektor zarządzający EuPC.

Jego zdaniem konsekwencje stwierdzeń takich jak "chcemy zakazać wszelkich opakowań z tworzyw sztucznych” mogą być bardzo poważne, gdyż materiały mające być ewentualną alternatywą dla tworzyw sztucznych okazują się być zdecydowanie mniej przyjazne dla środowiska.

Stowarzyszenie krytycznie oceniło również dyrektywę Single Use Plastics, uznając, że wszystkie podejmowane dotychczas przez Komisję działania stanowią jedynie sankcje dla wyrobów tworzyw sztucznych, a ich celem nie jest przywrócenie do obiegu surowców, co samo w sobie jest sprzeczne z dalszym rozwojem gospodarki o obiegu zamkniętym.

JL