Europejski przemysł tworzyw: licz na najlepsze, szykuj się na najgorsze

Dyrektywa Single Use Plastics

Parlament Europejski zatwierdził w marcu dyrektywę ograniczającą użycie wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Prawdopodobnie zostanie ona wdrożona we wszystkich państwach członkowskich do 2021 roku. Dyrektywa zakazuje stosowania wybranych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, dla których istnieją alternatywy na rynku - np. patyczków do uszu, sztućców, talerzy, słomek i mieszadeł, a także kubków, pojemników na żywność i napoje wykonanych z ekspandowanego polistyrenu.

Dyrektywa obejmuje również osiągnięcie poziomu 90% selektywnej zbiórki butelek z tworzyw sztucznych do 2029 r. (77% do 2025 r.) oraz wprowadzenie wymogów projektowych w zakresie łączenia zakrętek z butelkami, a także cel włączenia 25% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do butelek z PET od 2025 r. i 30% do wszystkich butelek z tworzyw sztucznych od 2030 r.

Alexandre Dangis, dyrektor zarządzający European Plastics Converters (EuPC) - stowarzyszenia reprezentującego europejskich przetwórców tworzyw sztucznych twierdzi, że zbyt często pomijane są korzyści oferowane przez tworzywa sztuczne. - Pomagają one w walce ze zmianami klimatycznymi, umożliwiając ograniczenie emisji CO2 we wszystkich aspektach naszego życia - zapobiegają marnotrawstwu żywności, zmniejszają wydatnie masę wyrobów, itd. Przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych jest zaangażowany i ciężko pracuje, aby zwiększyć swoją cyrkularność. Wiele stowarzyszeń i firm zobowiązało się do zwiększenia recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych i wykorzystania polimerów pochodzących z recyklingu, podkreśla Dangis.

Dobrowolne zobowiązania branży

Aby monitorować i rejestrować wysiłki podejmowane przez branżę w celu osiągnięcia unijnego celu jakim jest wykorzystanie 10 milionów ton rocznie polimerów pochodzących z recyklingu w latach 2025-2030, EuPC stworzyło internetową platformę monitorowania MORE (MOnitoring Recyclates for Europe). - MORE stanie się jedynym, ujednoliconym narzędziem online do monitorowania wykorzystania polimerów pochodzących z recyklingu do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w Europie - mówi Dangis. - Pozwoli to przemysłowi zademonstrować swoje wysiłki i przedstawić skonsolidowane dane liczbowe dotyczące wykorzystania recyklatów w całej UE. Jakość recyklatów będzie musiała ulec poprawie, jeśli nałożone przez Unię ambitne cele mają zostać osiągnięte. Badania przeprowadzone przez EuPC w 2017 i 2018 roku pokazują, że przetwórcy tworzyw sztucznych mają obecnie problemy ze znalezieniem odpowiedniej podaży recyklatów polimerów.

W 2016 roku stowarzyszenia EuPC, PlasticsEurope i Plastics Recyclers Europe uruchomiły platformę Polyolefin Circular Economy Platform (PCEP). Sekretarz generalna Venetia Spencer opisuje ją jako forum współpracy i działania, skupiające wszystkich aktywnych graczy w dziedzinie poliolefin w celu przekształcenia naszego przemysłu i rozwoju gospodarki okrężnej. - Jesteśmy otwarci na obecność wszystkich przedstawicieli całego łańcucha wartości, w tym: producentów, przetwórców, recyklerów, właścicieli marek, sprzedawców detalicznych, firm zajmujących się gospodarką odpadami i wszystkich pozostałych podmiotów, które współpracują na każdym etapie cyklu - mówi Spencer.

W ramach PCEP zobowiązano się do zwiększenia zużycia o milion ton poliolefin pochodzących z recyklingu wykorzystywanych w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w Europie. Jest to największa deklaracja złożona w ramach kampanii Unii Europejskiej "Plastic Pledge", której celem jest uzyskanie w 2025 r., poprzez dobrowolne działania branżowe, udziału 10 milionów ton recyklatów w produkcji.

Recykling chemiczny rośnie w siłę

Zwiększające się znaczenie recyklingu chemicznego znalazło swoje odzwierciedlenie w utworzeniu w styczniu tego roku stowarzyszenia Chemical Recycling Europe, którego celem jest promowanie i wdrażanie nowych i innowacyjnych rozwiązań. - Szybki rozwój technologii recyklingu chemicznego, które mogą zapewnić nowatorskie rozwiązania w zakresie recyklingu trudno przetwarzalnych odpadów z tworzyw sztucznych zdecydowanie wykracza poza prawne regulacje w tym zakresie - twierdzą przedstawiciele CRE.

W grudniu ubiegłego roku koncern SABIC podpisał protokół ustaleń (MoU) z brytyjskim przedsiębiorstwem Plastic Energy, specjalizującym się w recyklingu chemicznym tworzyw sztucznych, na dostawy surowca w celu wsparcia swojej petrochemicznej działalności w Europie. SABIC i Plastic Energy zbudują fabrykę w Holandii z zamiarem wykorzystywania w niej surowca o nazwie TACOIL, czyli opatentowanego produktu Plastic Energy, powstającego z recyklingu niskiej jakości mieszanych odpadów z tworzyw sztucznych pierwotnie przeznaczonych do spalenia lub składowania. Zakład, który ma rozpocząć funkcjonowanie w 2021 r. jest ważnym kamieniem milowym w rozwoju SABIC odnoszącym się do zaangażowania firmy w tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym i szerzenia jej celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Technologia Plastic Energy polega na tym, iż dokonuje się konwersji termochemicznej szerokiej gamy zużytych i zanieczyszczonych tworzyw sztucznych, trudnych do poddania ich recyklingowi za pomocą konwencjonalnych procesów, w nadające się ponownie do wykorzystania surowce. Tworzywa sztuczne są topione w środowisku wolnym od tlenu, a następnie rozkładane na oleje syntetyczne, które następnie są uszlachetniane i ulepszane na surowiec do tradycyjnych zastosowań petrochemicznych.