Grupa Azoty Police z nowym zarządem

Grupa Azoty Police z nowym zarządem
W czwartek (7.04) rada nadzorcza Grupy Azoty Police powołała nowy zarząd spółki. Stanowisko prezesa zarządu objął Wojciech Wardacki, wiceprezesami zostali zaś Anna Zarzycka-Rzepecka oraz Tomasz Panas.

W składzie zarządu pozostał Rafał Kuźmiczonek, wiceprezes wybrany z ramienia pracowników.

Podczas posiedzenia rada nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2015, przeznaczając kwotę w wysokości 67,5 mln zł na dywidendę dla akcjonariuszy.

Nowy prezes Grupy Azoty Police jest doktorem nauk ekonomicznych. W latach 1983-1995 pracował w Instytucie Ekonomiku Transportu Uniwersytetu Szczecińskiego (wcześniej: Politechniki Szczecińskiej). W latach 1996-2005 był członkiem zarządu Goleniowskich Fabryk Mebli Kollektion WIM Sp. z o.o. W 2005 r. został członkiem zarządu, a następnie prezesem zarządu Zakładów Chemicznych Zachem SA - tę funkcję piastował do 2006 r. W latach 2006-2008 był członkiem zarządu spółki Ciech SA. Wardacki prowadził również własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa gospodarczego i lobbingu. Zasiadał w radach nadzorczych spółek: PKP SA, Transclean Sp. z o.o., Janikosoda SA, Soda Mątwy SA, Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Sp. z o.o., Zakłady Chemiczne Zachem SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8