Grupa Azoty członkiem TGE

Grupa Azoty członkiem TGE… Grupa Azoty uzyskała status Członka Giełdy na Rynku Towarów Giełdowych.

– Towarowa Giełda Energii jest miejscem, gdzie przejrzyste procedury transakcyjne zapewniają kształtowanie się rynkowych cen energii i gazu, surowców niezbędnych dla funkcjonowania Grupy Azoty. Obecność na TGE pozwala nam mieć wpływ na przyszły kształt giełdowego rynku towarowego – powiedział Tomasz Hinc, wiceprezes Grupy Azoty.

- Pojawienie się na parkiecie giełdowym europejskiego lidera branży chemicznej jest dużym wyróżnieniem dla Towarowej Giełdy Energii oraz świadczy o zaufaniu do prowadzonych przez TGE hurtowych rynków gazu i energii elektrycznej - mówi Piotr Zawistowski, pełniący obowiązki prezesa zarządu TGE.

Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku. Jest Nominowanym Operatorem Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) dla polskiego obszaru cenowego oraz jedyną licencjonowaną giełdą towarową w Polsce, a od lutego 2015 r. posiada zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego. Od lutego 2012 r. TGE należy do Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

TGE gwarantuje pewność i bezpieczeństwo transakcji na wszystkich prowadzonych rynkach: Rynku Towarów Giełdowych w zakresie energii elektrycznej, gazu ziemnego, praw majątkowych i uprawnień do emisji CO2; Rynku Instrumentów Finansowych dla energii elektrycznej; w Rejestrze Świadectw Pochodzenia oraz Rejestrze Gwarancji Pochodzenia. Jest aktywnym członkiem europejskiego rynku Multi-Regional Coupling (MRC) od lipca 2015 r. oraz inicjatywy projektu Price Coupling of Regions (PCR) od października 2015 r. TGE i Nord Pool Spot prowadzą połączone rynki dnia następnego na zasadach market coupling na połączeniu SwePol i LitPol - połączenie energetyczne Polski ze Szwecją - od 2010 r., a od grudnia 2015 r. z Litwą.

TGE znajduje się na opublikowanej przez ACER liście platform do raportowania danych transakcyjnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia REMIT. Współpracuje z doświadczonym partnerem technologicznym NASDAQ – X-Stream Trading Technology.

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego.

Czytaj więcej:
Rynek 922