Grupa Azoty podumowała trzeci kwartał 2013 roku

Sytuacja w poszczególnych sektorach

W III kwartale przychody w segmencie Agro-Nawozy wyniosły blisko 1,26 mld zł i stanowiły 56,5 proc. całkowitych przychodów Grupy Azoty. W porównaniu do III kwartału 2012 roku nastąpił wzrost przychodów, mający związek z przystąpieniem do Grupy Azoty spółki Grupa Azoty Puławy oraz wzrostem sprzedaży w pozostałych spółkach Grupy Azoty. Sprzedaż na rynku krajowym stanowiła 71 proc. sprzedaży nawozów ogółem.

W segmencie Tworzywa przychody wyniosły 356 mln zł i stanowiły 16 proc. całkowitych przychodów Grupy. W porównaniu do ub.r. sprzedaż zwiększyła się o ponad 27,4 proc., ze względu jednak na koszty surowców w segmencie odnotowano stratę, większą aniżeli w analogicznym okresie ub.r. Większość produktów z tego segmentu sprzedawano poza granicami Polski.

W skład Segmentu Chemia wchodzi dawny segment OXO oraz nowe produkty, które pojawiły się w ofercie Grupy Azoty w związku z połączeniem z Puławami. Wobec tego przychody ze sprzedaży w tym segmencie wyniosły 435 mln zł i były o 107,3 proc. wyższe aniżeli w III kw. 2012 roku. Udział segmentu w całości przychodów wyniósł ponad 19 proc. Jednak mimo wzrostu przychodów koszty związane z działalnością tego segmentu wpłynęły na wygenerowanie
ujemnego wyniku operacyjnego EBIT.

Przychody ze sprzedaży w segmencie Pigmenty uległy obniżeniu, odnotowano jednak zysk na działalności operacyjnej. Sytuacja w w tym dziale jest trudna ze względu na spadające ceny sprzedaży, co jest wynikiem trudnej sytuacji w branży budowlanej i motoryzacyjnej, oraz z powodu utrzymujących się wysokich cen głównych surowców tj. szlaki oraz ilmenitu.

Wzrost przychodów w segmencie Pozostałe w III kwartale 2013 roku jest wynikiem poszerzenia składu Grupy Azoty. Pomimo jednak wzrostu przychodów i osiągnięciu dodatniego wyniku ze sprzedaży, koszty związane z pozostałą działalnością wpłynęły na osiągnięcie ujemnego wynik EBIT tego segmentu. Strata na działalności operacyjnej była jednak mniejsza w porównaniu do
analogicznego okresu roku ubiegłego.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8