Grupa Azoty podumowała trzeci kwartał 2013 roku

Prognozy cen i popytu w kolejnym okresie

W IV kwartale szacowany jest wzrost popytu na nawozy azotowe, co wiąże się m.in. z prognozowanymi obniżkami cen. Przewiduje się natomiast spadek cen nawozów wieloskładnikowych i amoniaku.

Utrzymująca się nadpodaż na rynku kaprolaktamu i planowane zwiększenie produkcji w Chinach w kolejnych miesiącach wpłyną niekorzystnie na rynek i będą skutkowały obniżeniem cen, nawet o 10 proc.

Na sytuację w grupie produktów ropopochodnych będzie wciąż oddziaływać niepewna sytuacja na Bliskim Wschodzie. Ze względu na obniżenie popytu na fenol najwięksi producenci będą ograniczali jego produkcję. Na wpływ w tym segmencie będą miały także wysokie ceny benzenu, przekraczające poziom 950 euro za tonę.

W przypadku produktów OXO można spodziewać się lekkich spadków cen w związku z uruchomieniem krakerów w Europie po postojach technologicznych. Innym czynnikiem, który może wpłynąć na spadek cen alkoholi OXO i plastyfikatorów może być spadek popytu, którego szczyt przypada zazwyczaj na październik.

Popyt na melaminę zazwyczaj rośnie w IV kw., przy czym w tym roku, ze względu na utrzymującą się niekorzystną sytuację w budownictwie w krajach Europy Południowej może on być niższy niż w roku ubiegłym. Obecnie można zauważyć znaczne rozbieżności między cenami proponowanymi przez producentów i oczekiwanymi przez odbiorców. W 2014 roku wzrośnie popyt na melaminę w Turcji w związku z uruchomieniem produkcji przez producenta płyt MDF.

Sytuacja na rynku bieli tytanowej nie powinna odbiegać od dotychczasowej, a analitycy nie przewidują znaczących wahań cenowych.

Wysokie ceny metanolu są częściowo wynikiem działalności spekulacyjnej. Dodatkowo na ich wysokość miały wpływ awarie instalacji zlokalizowanych w Rosji.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8