Grupa Azoty podumowała trzeci kwartał 2013 roku

Grupa Azoty podumowała trzeci kwartał 2013 roku
Wyniki osiągnięte przez Grupę Azoty w trzecim kwartale mogą wydawać się nieco rozczarowujące. Choć przychody wyniosły w tym okresie 2,2 mld zł i były o 30 proc. wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, to Grupa odnotowała w III kwartale stratę na działalności operacyjnej w wysokości 8,5 mln zł, a zysk netto wyniósł 213 tys. zł (w III kw. 2012 r. wyniósł on 20,3 mln zł).

Znacznie lepiej prezentują się sumaryczne wyniki po trzech pierwszych kwartałach br. Grupa Azoty osiągnęła przychody w wysokości 7,5 mld zł - o 2 mld zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 778 mln zł (wzrost o 108 proc.), zaś zysk netto wyniósł 771 mln zł (wzrost o 163 proc. w stosunku do I-III kw. 2012 r.). Jak wskazuje spółka w swoim komunikacie, dobre wyniki sumaryczne są efektem realizacji transakcji nabycia Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy i rozpoznania zysku z okazyjnego nabycia w wysokości 446 mln.

W swoim komentarzu władze spółki zauważają, iż patrząc na poziom wyników znormalizowanych (po wyeliminowaniu jednorazowych transakcji) poziom EBIT oscyluje nieznacznie poniżej poziomu roku ubiegłego, co jest głównie efektem trudniejszej sytuacji popytowo-cenowej w biznesie nawozów wieloskładnikowych, surowcowych w segmencie tworzyw oraz wzrastającej konkurencji cenowej w III kwartale w obszarze nawozów azotowych.

- Analiza wyników narastająco wskazuje na znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży zewnętrznej (ok. 32 proc.) zrealizowany w segmencie nawozowym, głównie na skutek konsolidacji z Puławami - powiedział Andrzej Skolmowski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty. - Efekt skali działalności wsparty poprawiającą się sytuacją cenową głównych surowców produkcyjnych w nawozach wieloskładnikowych (spadek cen fosforytów o 26 proc. i soli potasowej o 9 proc.) pozwoliły zrealizować, pomimo wzrastającej presji cenowej w nawozach saletrzanych w IIIQ wyższą marżę EBITDA na poziomie 14 proc. (w stosunku do 12 proc. za analogiczny okres ubiegłego roku).

Do głównych wydarzeń trzeciego kwartału zaliczyć należy nabycie przez spółkę Grupa Azoty Police 55 proc. udziałów w spółce AIG SA oraz przejęcie przez Azoty spółki Siarkopol. Ponadto w tym okresie Grupa Azoty opublikowała strategię na lata 2013-2020, a od września spółka znalazła się w nowym indeksie warszawskiej giełdy WIG 30. Kontynuowane są rozmowy Grupy Azoty Puławy ze spółką Ciech SA w sprawie przejęcia spółki Organika-Sarzyna w Nowej Sarzynie.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8