Grupa Azoty rozbudowuje portfolio produktowe o poliamid 6 certyfikowany

Grupa Azoty rozbudowuje portfolio…

Grupa Azoty buduje portfolio certyfikowanych produktów tworzywowych, opartych na certyfikowanych surowcach, stosując podejście bilansu masy. W IV kwartale 2023 roku spółka rozpoczęła produkcję i zrealizowała pierwszą transakcję sprzedaży certyfikowanego poliamidu 6 w ramach systemu ISCC PLUS, czyli dobrowolnego programu, który dotyczy biogospodarki i gospodarki o obiegu zamkniętym dla różnych gałęzi przemysłu, w tym tworzyw sztucznych. Rozwój portfolio w kierunku certyfikowanych produktów jest możliwy dzięki certyfikatowi ISCC PLUS, który spółka otrzymała w 2022 roku. To działania odpowiadające na wyzwania uwzględnione w Zielonej Strategii Grupy Azoty.

Certyfikacja ISCC PLUS zapewnia identyfikowalność certyfikowanych materiałów w całym łańcuchu dostaw poprzez różne opcje łańcucha dowodowego, w tym podejście oparte na bilansie masy. Dostawom materiałów certyfikowanych przez ISCC PLUS musi bowiem zawsze towarzyszyć deklaracja zrównoważonego rozwoju (Sustainability Declaration), zawierająca szczegółowe informacje na temat certyfikowanych materiałów. Za jej pomocą Grupa Azoty S.A. zapewnia identyfikowalność w łańcuchu dostaw oraz umożliwia weryfikatorom zewnętrznym śledzenie przychodzących i wychodzących przepływów materiałów.

grupa-azoty-zaklad-police-impact-photo-2508-002-2-1

- Jednym z naszych kluczowych założeń w obszarze tworzyw jest rozwój portfolio certyfikowanych produktów i ich sprzedaż. W 4 kwartale 2023 roku Grupa Azoty zrealizowała pierwszą transakcję sprzedaży  do europejskiego klienta z branży automotive, obecnie odbieramy pozytywne sygnały w zakresie rosnącego zainteresowania produktami, w których biomasa, materiały pochodzące z recyklingu lub kombinacja obu jest wykorzystywana w procesie produkcyjnym. Zakładamy, że rynek produktów certyfikowanych w ramach systemu ISCC będzie dynamicznie wzrastał, co przyczyni się do wzmocnienia pozycji Grupy Azoty w tym segmencie branży tworzywowej. Jako producent poliamidu 6 chcemy wykorzystywać certyfikowane surowce, aby w coraz większym stopniu przyczyniać się do rozwoju biogospodarki i gospodarki o obiegu zamkniętym - mówi dr Marcin Witkowski Dyrektor Korporacyjny ds. ESG w Grupie Azoty S.A.

Wdrożony w IV kwartale 2022 roku i pozytywnie recertyfikowany w IV kwartale 2023 roku system ISCC PLUS umożliwia Grupie Azoty S.A. produkcję i sprzedaż (obok poliamidu 6) także innych certyfikowanych produktów tj. kaprolaktamu oraz cykloheksanonu, zgodnie z podejściem bilansu masy. Metoda ta umożliwia przypisanie udziału certyfikowanych surowców np. bio-cyrkularnych, cyrkularnych lub pochodzących z biomasy - będących alternatywą dla surowców kopalnych - do produktów, poprzez weryfikowalną ewidencję księgową i zapewnia identyfikowalność w łańcuchu dostaw.