Grupa Azoty w programie wzrostu bezpieczeństwa gospodarczego

Grupa Azoty w programie wzrostu…
Ochrona firm przed wyciekiem tajnych danych, zabezpieczanie ich przed wrogimi przejęciami oraz podnoszenie bezpieczeństwa gospodarczego kraju to główne cele konsorcjum o "Bezpieczeństwo gospodarcze Polski", które powołano 26 listopada przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Jednym z członków konsorcjum została Grupa Azoty.

W ramach projektu przedsiębiorcy i naukowcy z lubelskiej uczelni wspólnie będą prowadzić oraz komercjalizować badania nad podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa w polskich firmach. Grupa zrzeszać będzie głównie Spółki Skarbu Państwa, bo te najczęściej narażone są na wrogie przejęcia.

- Należymy do grupy spółek o znaczeniu strategicznym dla państwa – powiedział Andrzej Skolmowski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty. - Chcemy rozmawiać ze światem nauki i praktykami życia gospodarczego o tym, jakie mechanizmy można jeszcze wprowadzić, aby zabezpieczyć się przed przejęciami. Współpraca biznesu, gospodarki i nauki to szansa na umocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Nasze cele są ambitne, ale realne.

Inicjatorem powstania Konsorcjum jest Fundacja Centrum Badań ADR "Prawo i Gospodarka".

– Ostatnie zmiany w mechanizmach finansowania badań naukowych sprawiają, że konieczna jest pogłębiona współpraca pomiędzy instytucjami naukowymi i gospodarczymi – powiedział Marek Dąbrowski, prezes zarządu fundacji. - Chcemy, aby wspólne przedsięwzięcia i projekty pozwalały wykorzystywać wyniki prowadzonych badań z korzyścią dla krajowych firm.

Grupa Azoty


Oprócz Grupy Azoty w skład konsorcjum wchodzą: Baker & McKenzie Krzyżowski i wspólnicy Spółka Komandytowa, Kredyt Inkaso SA, PGE Dystrybucja SA, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Polski Koncern Naftowy Orlen SA, Port Lotniczy Lublin SA, Union Investment TFI SA, Fundacja Centrum Badań ADR "Prawo i Gospodarka" oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8