Grupa Ciech poprawia rentowność

Grupa Ciech poprawia rentowność… Trzeci kwartał br. był kolejnym okresem, w których Grupa Ciech odnotowała spadek przychodów i wzrost zysków w porównaniu z okresem referencyjnym. Od lipca do września przychody Grupy wyniosły 823 mln zł (spadek z 1,05 mld w III kw. 2012 r.), zysk z działalności operacyjnej - 55 mln zł (20,8 mln zł w III kw. ub.r.), zaś łączny zysk netto - 4,9 mln zł (wobec 24,7 mln zł straty w analogicznym okresie roku ubiegłego).

Identyczną tendencję można dojrzeć w sumarycznych wynikach za trzy pierwsze kwartały roku. Mimo mniejszych przychodów (2,7 mld zł wobec 3,3 mld zł w okresie porównawczym), wzrósł zysk na działalności operacyjnej (175 mln zł wobec 210 mln zł straty) oraz zysk netto (61 mln zł wobec 369 mln zł straty).

Jak podaje spółka w komentarzu do wyników, osiągany pozytywny wynik finansowy jest efektem systematycznie prowadzonego procesu restrukturyzacji i realizowanej strategii. Dotyczy to zwłaszcza spółek segmentu sodowego, które wciąż ograniczają koszty swojego funkcjonowania m.in. poprzez obniżkę cen zakupu surowców energetycznych i produkcyjnych u dostawców zewnętrznych. Realizowały one także wyższe wolumeny sprzedaży oferowanych asortymentów przy stabilnym poziomie cen. Dalsze oszczędności przynosi również wdrażany kompleksowy program redukcji kosztów własnych.

- Osiągane przez naszą Grupę wyniki to efekt systematycznie wdrażanej strategii - powiedział Dariusz Krawczyk, prezes zarządu Ciech. - Po pojawieniu się pierwszych znaczących rezultatów, jak odwrócenie trendu wyniku finansowego ze strat na zyski, staramy się konsekwentnie podążać w kierunku skierowania firmy na ścieżkę stabilnego wzrostu. Cieszę się, że nasze decyzje i wyniki znajdują potwierdzenie w rosnącym kursie akcji Ciech na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W kolejnym etapie spółka zamierza rozwijać swój segment sodowy w oparciu o zakłady w Polsce, Rumunii i Niemczech. W ciągu najbliższych pięciu lat Grupa Ciech zamierza przeznaczyć na inwestycje ponad 1 mld złotych.


Czytaj więcej:
brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska