Gwałtownie spadające ceny PE i PP, powoli rosnące ceny PS

Gwałtownie spadające ceny…

Ruch cen poliolefin i polistyrenów obrał w lipcu inny kierunek. W przypadku polistyrenów ceny rosną, natomiast jeśli chodzi o poliolefiny – spadają. W odniesieniu do poliolefin, większość spodziewała się spadku cen podążającego za zmianą ceny monomeru. Cena monomeru etylenu (C2) spadła o 100 euro, podczas gdy cena monomeru propylenu (C3) zmniejszyła się o 120 euro.

Niewielki popyt i słabe prognozy z nim związane wywołały prawdopodobnie panikę u producentów polimerów. W efekcie ich zapowiedzi cenowe z początku 3. tygodnia lipca zostały skorygowane w dół w 2. połowie tego tygodnia, w czwartek i piątek. W piątek 15 lipca kilku przetwórców poinformowało, że ceny stale spadają. Ponadto możliwe było uzyskanie od handlowców poliolefin produkowanych w Europie ze znaczną zniżką. Oznacza to, że producenci polimerów starają się szybko pozbyć zapasów, a nawet sprzedać nadmiar zapasów ze sporą przeceną. Doprowadziło to do znacznego zamieszania i dalszych spadków cen. Większość przetwórców na razie czeka. Wielu uważa, że w 4. tygodniu lipca ceny dalej będą się obniżać. Przetwórcy nie są zadowoleni z gwałtownego spadku cen PE i PP, ponieważ wyniki starań o podwyżki cen podjętych w ostatnim półroczu są tracone.

Przeważająca część przetwórców kupuje na razie tylko niezbędne minimum. Większość spodziewa się dalszego spadku cen poliolefin w sierpniu i dlatego stara się zmniejszyć swoje „drogie” zapasy. Niektórzy przetwórcy szykują się do redukcji niekrytycznych zapasów surowców polimerowych do „0” do końca lipca i w ten sposób rozpoczną sierpień. Według opinii rynkowych, ceny na początku sierpnia będą najniższe, więc warto będzie kupować. Ponieważ takie zdanie jest powszechne, oczekuje się, że na rynku pojawi się stosunkowo duży i intensywny popyt, co może spowodować zmianę popytu i cen.

Niektórzy przetwórcy narzekają na brak zamówień i nie chcą kupować za żadną cenę. Wielu klientów wyjechało na wakacje, a w ostatnim tygodniu lipca będzie ich jeszcze więcej. Dlatego w 2. połowie lipca spodziewany jest jeszcze słabszy popyt. Ze względu na niskie ceny i ujemne spready, w okresie letnim prawdopodobnie staną niektóre zakłady produkcyjne polimerów. Nadpodaż zmniejszy fakt, że z powodu osłabienia euro znacznie wzrosły ceny produktów importowanych zza oceanu.

Powodem wzrostu ceny monomeru styrenu (SM) jest wyraźnie ograniczona podaż benzenu. Po zatrzymaniu produkcji w Covestro popyt/podaż benzenu może się zbilansować, jednak w przypadku SM pojawi się napięta podaż. Z tych właśnie względów na początku lipca szanse na obniżkę cen monomerów były niewielkie, a zatem ceny PS prawdopodobnie również pozostaną na wysokim poziomie. Nie spodziewamy się spadku cen w sierpniu ani w przypadku SM, ani PS.