Hostalen ACP 5231 - innowacyjne tworzywo do wytłaczania z rozdmuchem

Hostalen ACP 5231 - innowacyjne tworzywo do wytłaczania z rozdmuchem
Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp z o.o., która jest w pełni zależna od Basell Orlen Polyolefins Sp z o.o., w swej handlowej ofercie proponuje innowacyjny gatunek do wytłaczania z rozdmuchem z asortymentu firmy LyondellBasell Industries (LBI).

Ostatnio, dzięki wykorzystaniu nowej technologii pod nazwą Hostalen Advance Cascade Process (ACP), wprowadzono na rynek europejski najnowszy gatunek HDPE pod nazwą Hostalen ACP 5231 D, który rekomendowany jest do wytwarzania małych butelek i kanistrów.

Hostalen ACP 5231 D poszerza i doskonale uzupełnia zakres produktów HDPE z oferty LBI rekomendowanych do wytłaczania z rozdmuchem. Nowy gatunek odznacza się optymalnym połączeniem gęstości i rozkładu masy cząsteczkowej z bardzo wysoką odpornością na środowiskową korozję naprężeniową i dużą wytrzymałością na zgniatanie. Ze względu na doskonale zrównoważony rozkład masy cząsteczkowej, Hostalen ACP 5231 D charakteryzuje się nie tylko łatwą przetwarzalnością i
możliwością skrócenia czasu cyklu, ale gwarantuje również wytwarzanie opakowań o doskonałej jakości powierzchni.

Testy wewnętrzne, jak również i testy przemysłowe przeprowadzone przez wielu klientów w całej Europie w pełni potwierdziły, że nowy gatunek przetwarza się łatwiej niż inne dostępne na rynku gatunki HDPE o porównywalnych właściwościach reologicznych, przy szerszym zakresie parametrów przetwórczych.

Typowe zastosowania to:
  • Butelki na kosmetyki i płyny do higieny osobistej
  • Butelki do detergentów
  • Butelki i kanistry wielowarstwowe
  • Zabawki
  • Kanistry na olej mineralny

Przykładowe zastosowania Hostalenu


Czytaj więcej: Tworzywa sztuczne 731