Hostalen® szansą rozwoju rynku poliolefin w Polsce

Basell Orlen Polyolefins Sp z o.o. (BOP) jest jednym z wystawców II Międzynarodowych Targów Surowców i Technologii dla Przemysłu Chemicznego "Prochemia 2005". Jako czołowy polski producent i sprzedawca polietylenu (PE) oraz polipropylenu (PP), BOP sponsoruje Forum Polimericum – serię wykładów nt. "Polimerów w ochronie środowiska, warunków pracy i zdrowia człowieka", organizowanych w ramach Targów.

Spółka BOP buduje w Płocku dwie bliźniacze instalacje PE i PP. Po ich uruchomieniu roczna wydajność BOP będzie prawie trzy razy większa niż dotychczas i będzie wynosiła 870 tys. ton produktu: 400 tys. ton polipropylenu (PP) wyprodukowanego w technologii Spheripol® firmy Basell, 320 tys. ton wysokiej gęstości polietylenu Hostalen® (HDPE) według technologii firmy Basell oraz 150 tys. ton niskiej gęstości polietylenu (LDPE), które będą pochodzić z obecnie pracujących instalacji. Najnowocześniejszą z oferowanych przez BOP technologii, do tej pory nie stosowanych w Polsce, jest technologia Hostalen® – znana, ale prawdziwie rewolucyjna metoda produkcji polietylenu.

Technologia Hostalen® wykorzystywana jest przede wszystkim w produkcji najpopularniejszego w ostatnich latach tworzywa – bimodalnego polietylenu wysokiej gęstości, który jest już bardzo dobrze znanym materiałem na rynku tworzyw sztucznych. Ten wyjątkowy produkt firmy Basell jest obecnie sprzedawany przez spółkę BOP, a już od trzeciego kwartału bieżącego roku, po uruchomieniu nowych zakładów BOP w Płocku, Hostalen® będzie produkowany również w Polsce. Zużycie tego surowca przyszłości stale rośnie, ponieważ jego zastosowanie przynosi znaczące korzyści ekonomiczne i użytkowe, zarówno dla przetwórców poliolefin, jaki i dla użytkowników wyrobów gotowych. Jest to szczególnie widoczne przy przetwarzaniu polietylenu metodami wytłaczania (rury, profile) oraz wytłaczania z rozdmuchem (opakowania, folie).

Najnowszą propozycją dla przetwórców poliolefin jest grupa gatunków Hostalen® produkowanych według technologii Advanced Cascade Process – ACP (Proces Kaskadowy). Są to polietyleny bimodalne dodatkowo "uszlachetnione" w kolejnym procesie polimeryzacji.

hostalen
Zalety polietylenu Hostalen® HDPE

Czytaj więcej: Inwestycje 718