Hostalen® szansą rozwoju rynku poliolefin w Polsce


Zastosowanie polietylenu Hostalen®
Odmiany do produkcji pojemników rozdmuchiwanych: HS ACP 5831, HS ACP 5531 B
 • Małogabarytowych do 10 litrów
 • Średniogabartyowych do 30 litrów
  Odmiany foliowe: HS GH 9240 HT, HS GH 9255 F2
 • Różne wskaźniki płynięcia
 • Wysoka powtarzalność i jednorodność
  Odmiana wtryskowe: HS GC 7260:
 • Opakowań transportowych
 • Grubościennych pojemników.

  Technologia Hostalen® ACP w Polsce
  Spółka BOP buduje w Płocku instalację produkcyjną bimodalnego polietylenu wysokiej gęstości Hostalen® wykorzystującą technologię Hostalen® ACP. Wydajność instalacji wynosić będzie 320 tys. ton rocznie. Produkowane będą tam gatunki do produkcji folii oraz do wytłaczania z rozdmuchem. Ułatwi to polskim przetwórcom dostęp do nowoczesnych tworzyw oraz stały postęp w doskonaleniu produkcji i podnoszeniu jakości wyrobów. Ma szczególne znaczenie dla podnoszenia konkurencyjności polskich wyrobów na Wspólnym Rynku Unii Europejskiej.

  Pozostałe gatunki polietylenu Hostalen® produkowane są w zakładach Basell w innych krajach. Siostrzana instalacja BOP wzniesiona przez firmę Basell w Wesseling w Niemczech, od września 2004 roku produkuje gatunki do wytłaczania rur, z których chętnie korzystają polscy przetwórcy.

  # # #
  Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. wprowadza wysokie standardy w przemyśle i przetwórstwie tworzyw sztucznych w Polsce poprzez dwie nowobudowane fabryki w Płocku. BOP jest spółką joint venture, utworzoną przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A., w której każdy z partnerów ma 50% udziałów. Spółka buduje w Płocku dwie największe na świecie bliźniacze instalacje do produkcji polipropylenu i polietylenu, których uruchomienie przewidziane jest na trzeci kwartał 2005 roku. Basell jest producentem i dystrybutorem polipropylenu, polietylenu i zaawansowanych produktów poliolefinowych. Stale udoskonala technologie produkcji i jest liderem w ich opracowywaniu i rozwijaniu. PKN ORLEN S.A. to jeden z liderów przemysłu naftowego w Europie Centralnej, największy polski producent wyrobów petrochemicznych, przetwórca ropy naftowej oraz dystrybutor światowej klasy paliw i produktów ropopochodnych.

 • Czytaj więcej: Inwestycje 716