Hostalen® szansą rozwoju rynku poliolefin w Polsce


 • Folie
  Nowoczesne gatunki bimodalnego polietylenów technologii Hostalen® znajdują ogromne zastosowanie w przemyśle opakowaniowym, a przede wszystkim w produkcji folii o wysokich parametrach wytrzymałościowych i użytkowych. Przetwórstwo bimodalnych polietylenów w technologii Hostalen®, umożliwia oszczędności materiału oraz uzyskanie wyjątkowo stabilnych parametrów pracy linii produkcyjnej, co z kolei podnosi wydajność produkcji. Pozwala to na efektywne produkowanie szerokiego asortymentu folii pokrywającego potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników.

  Podstawową zaletą gatunków Hostalen® jest doskonała przetwarzalność będąca wynikiem wysokiej powtarzalności procesu produkcji tworzywa. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie bardzo stabilnych parametrów przetwórstwa tworzywa na folię. Pozwala to także na wytwarzanie cienkich folii o zawężonych tolerancjach wymiarowych bez utraty własności wytrzymałościowych. Polietylen Hostalen® cechuje się także niską zawartością wtrąceń żelowych, co pozwala na uzyskanie przezroczystych folii o wysokich parametrach estetycznych powierzchni.

 • Przetwarzanie przez wytłaczanie z rozdmuchem
  Kolejnym obszarem zastosowania bimodalnych polietylenów Hostalen®, jest segment opakowań i pojemników produkowanych poprzez wytłaczanie z rozdmuchem. Przy produkcji butelek, kanistrów, beczek czy kontenerów IBC, istotnymi zaletami, jakie gwarantuje bimodalny polietylen Hostalen® są: sztywność, odporność na korozję naprężeniową (ESCR) oraz odporność chemiczna. Polietyleny Hostalen® posiadają też odpowiednio wysoką udarność w obniżonych temperaturach. Proces ACP pozwala także na regulację parametrów sprężystych stopionego polimeru, czyli stopnia spęcznienia. Polietylen bimodalny Hostalen® charakteryzuje się odpowiednio dobranym stosunkiem sztywności do odporności na korozję naprężeniową, co umożliwia uzyskanie oszczędności materiału do 15 proc. w stosunku do gatunków unimodalnych przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych wyrobu gotowego.

 • Wytłaczanie rur
  Polietylen Hostalen® produkowany jest w dwóch odmianach: PE 80 i PE 100. Rury wykonane z HDPE znajdują zastosowanie w sieciach wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych oraz w rurociągach przemysłowych. Wysoka jakość polietylenu Hostalen® potwierdzona jest przez Stowarzyszenie PE 100 +, regularnie kontrolujące producentów gatunków PE 100 pod kątem spełniania rygorystycznych wymagań wytrzymałościowych znacznie przekraczających wymagania nałożone przez ustawodawców.

 • Czytaj więcej: Inwestycje 714