Ile zarabiają inżynierowe?


Z grona pozostałych branży, wysokie wynagrodzenia wciąż oferuje przemysł motoryzacyjny. Zaawansowane technologie wykorzystywane w tym sektorze, wymagają od kandydatów fachowej wiedzy i znajomości języków obcych. A to już bezpośrednio przekłada się na wysokość wynagrodzeń.

Z informacji uzyskanych od inżynierów i przedstawionych przez analityków BDI w Branżowych Raportach Płacowych wynika, że inżynierowie znający dobrze chociaż jeden język obcy zarabiają średnio o ponad 20 proc. więcej niż inżynierowie nie znający lub słabo znający języki obce.

Średnie wynagrodzenie inżynierów dla branży motoryzacyjnej za trzeci kwartał 2008 r.

Średnie wynagrodzenie inżynierów dla branży motoryzacyjnej za trzeci kwartał 2008 r.

Z danych zawartych w Branżowych Raportach Płacowych BDI wynika, że na wysokość wynagrodzeń inżynierów, nawet pracujących w tej samej branży, wpływ ma region zatrudnienia. Wciąż widoczne są różnice płacowe pomiędzy regionami mocno uprzemysłowionymi takimi jak Mazowsze, Śląsk czy Dolny Śląsk, a regionami o niższym potencjale gospodarczym.

Tam gdzie występuje największa koncentracja firm pojawią się problemy z dostępnością wysoko wyspecjalizowanej kadry. W celu pozyskania wartościowych pracowników firmy podnoszą wynagrodzenia. To z kolei wpływa na polepszenie sytuacji materialnej, wzrost wydatków i kosztów życia w danym regionie. Tym sposobem machina znowu się napędza: ze względu na popyt, rosną ceny, pracownicy, nie chcą obniżać standardów życia, udają się pod podwyżki, a pracodawca, wiedząc, że trudno będzie mu znaleźć nowego pracownika przystaje na zaproponowane warunki - komentuje Kamila Jarząb z BDI.

- Wynagrodzenia inżynierów w poszczególnych branżach z podziałem na województwa:

Wynagrodzenia inżynierów w poszczególnych branżach z podziałem na województwa

Analitycy BDI przygotowali również zestawienie z wynagrodzeniami inżynierów na poszczególnych stanowiskach. Dzięki dostępowi do indywidualnych danych o kandydatach, widać jak duże rozbieżności płacowe występują, nawet wśród osób o tych samych kompetencjach i doświadczeniu, pracujących w tej samej branży do tego w tym samym województwie.

Wynagrodzenia inżynierów na przykładowych stanowiskach w przykładowej branży:

Wynagrodzenia inżynierów na przykładowych stanowiskach w przykładowej branży

- Na różnice w wynagrodzeniach inżynierów o tych samych kompetencjach duży wpływ ma wielkość firmy i struktura zatrudnienia. Istotny jest również typ produktu firmy oraz wartość zawieranych kontraktów. Firmy, które współpracują z kilkoma odbiorcami, ale na dużą skalę, oferują z reguły lepsze warunki płacowe - tłumaczy Monika Budzyńska z BDI.

Dane przedstawione w Branżowych Raportach Płacowych BDI dotyczą ostatniego miesiąca trzeciego kwartału 2008 r. Bank Danych o Inżynierach powstał w 1992 r. Jest jedną z najstarszych firm doradztwa personalnego w Polsce.


brak
 

Jedna z najstarszych firm doradztwa personalnego, dysponuje największą bazą danych o informatykach i inżynierach wszystkich specjalności

Polska