Innowacje i biotechnologia. Grupa Azoty wspiera kolejny polski start-up

Innowacje i biotechnologia.… Grupa Azoty wspiera działania związane z promocją projektu przenośnego laboratorium DNA (lab on chip) startupowej lubelskiej firmy NEXBIO sp. z o.o.

- Grupa Azoty to nie tylko produkcja nawozów dla rolnictwa i półproduktów dla przemysłu, ale również doskonały przykład tego, jak można łączyć naukę, nowoczesne technologie i odpowiedzialnie zarządzanie – podkreślił dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty S.A. – Dlatego stale poszukujemy nowych rozwiązań. Obserwujemy i analizujemy dobrze rokujące przedsięwzięcia i podejmujemy współpracę z tymi podmiotami, w których odważne i perspektywiczne wizje łączą się z solidną wiedzą naukową. To element naszej zaktualizowanej strategii – dodał.

NEXBIO znalazła się w finałowej dziesiątce organizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP oraz Fundację Start-up Poland inicjatywy „Startupy w Pałacu”. Firma oferuje innowacyjne rozwiązania biotechnologiczne na potrzeby rynku ochrony roślin. Stosowane przez nią analizy DNA stanowią przełom w zakresie sposobu ochrony upraw. Za pomocą standardowych lub dedykowanych analiz molekularnych NEXBIO dokonuje jakościowej i ilościowej oceny obecności DNA obcego organizmu patogenu. W ten sposób określony zostaje gatunek i liczba czynników wywołujących choroby roślin. Stanowi ona alternatywę dla oceny wizualnej porażenia roślin przez patogeny. Pozwala także na ocenę czynników patogennych w glebie w bardzo wczesnych stadiach rozwoju choroby, kiedy ocena wizualna nie jest jeszcze możliwa. To z kolei umożliwia zindywidualizowany dobór środków ochrony roślin, przez co ochrona jest skuteczniejsza.

W ostatnim czasie firma NEXBIO została laureatem i finalistą kilku konkursów o skali globalnej. Od wtorku, 30 maja br. projekt mobilnego laboratorium bierze udział w Top 50 Pioneers Festival w Wiedniu. W najbliższym czasie wspierany przez Grupę Azoty startup NEXBIO obecny będzie także na finale konkursu Chivas the Venture w Los Angeles, a także na konkursie startupowym w Londynie w ramach Polish Tech Day 2017. Uczestnictwo w tych właśnie konkursach na początek wesprze Grupa Azoty.

- Oferta spółki NEXBIO jest interesująca i nowatorska, gdyż identyfikacja patogenów przeprowadzana jest szybko i bezbłędnie - zaznaczył Adam Żurek, dyrektor departamentu korporacyjnego strategii i rozwoju.

W ubiegłym tygodniu Grupa Azoty zawarła umowę z innym polskim startupem SatAgro. Na mocy porozumienia uruchomiony zostanie pilotażowy program informujący gospodarstwa rolne o zmianach w kondycji upraw w oparciu o obserwacje satelitarne. W efekcie, klienci największej polskiej grupy chemicznej będą mogli korzystać z narzędzi przetwarzających dane dotyczące poszczególnych pól uprawnych i pozwalających efektywnie zarządzać gospodarstwem. Udostępniana aplikacja umożliwi zdalne monitorowanie rozwoju upraw, obserwowanie skutków pogody i zabiegów agronomicznych, analizowanie danych historycznych, bezpośrednią komunikację z rozsiewaczem precyzyjnym, gospodarowanie zasobami wodnymi w glebie, a nawet prognozowanie plonów.