Innowacje i biotechnologia. Grupa Azoty wspiera kolejny polski start-up

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego.

NEXBIO Sp. z o.o. powstała w roku 2015 w ramach projektu „Innova-Invest: inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w Lubelskim Parku Naukowo–Technologicznym” realizowanego przez LPNT S.A. ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W przedsięwzięcie, oprócz jego pomysłodawców oraz LPNT zainwestowały także podmioty prywatne (Lubelska Sieć Aniołów Biznesu). W skład zespołu wchodzą zarówno osoby z doświadczeniem naukowym z zakresu genetyki i metod molekularnych, jak i praktycy, mający od lat kontakt z praktycznymi aspektami wykorzystywania wyników badań. Spółka współpracuje ze specjalistami z kilkunastu jednostek naukowych z zakresu bioinformatyki, hodowli roślin, zwierząt, analiz białek, konwencjonalnej mikrobiologii i innych dziedzin.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8