Innowacje i własność przemysłowa tematami konferencji w Bydgoszczy

Innowacje i własność przemysłowa tematami konferencji w Bydgoszczy
Bydgoski Klaster Przemysłowy wraz z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego i Bankiem Gospodarstwa Krajowego zapraszają na konferencję pn. "Innowacje techniczne oraz prawna ochrona własności przemysłowej", która odbędzie się 8 marca w bydgoskim Hotelu City. Celem konferencji jest zaprezentowanie korzyści, jakie wynikają ze znajomości i wykorzystywania prawnej ochrony własności przemysłowej w przedsiębiorstwach.

W czasie sesji eksperci przekażą uczestnikom praktyczną wiedzę na temat innowacji technicznych i ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz zagranicą, również w aspekcie pozyskiwania dotacji ze środków UE. Podczas konferencji wystąpią: Tadeusz Wilczarski, rzecznik patentowy, dyrektor Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Gdańsku, wiceprezydent Polskiego Związku Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie, członek Krajowej Rady NOT oraz Pomorskiej Rady Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, oraz Joanna Wilczarska, specjalista ds. innowacji technicznych w Wojewódzkim Klubie Techniki i Racjonalizacji w Gdańsku, aplikant rzecznikowski w Kancelarii Patentowej.

Wydarzenie adresowane jest do przedsiębiorców (właściciele, kadra zarządzająca), pracowników działów rozwoju przedsiębiorstw, jak i wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony własności przemysłowej.

Szczegółowe informacje oraz harmonogram konferencji znaleźć można na stronie internetowej organizatora.