Innowacje ograniczające wpływ produkcji chemicznej na klimat

BASF prezentuje również nowe podejście do wykorzystywania CO2 jako surowca chemicznego, czyli metodę produkcji akrylanu sodu z etylenu i CO2. Akrylan sodu jest ważnym składnikiem superabsorbentów szeroko wykorzystywanych w pieluchach i innych produktach higienicznych. Klika lat temu naukowcom ze wspieranego przez BASF Laboratorium Badań nad Katalizą (CaRLa) przy Uniwersytecie w Heidelbergu po raz pierwszy udało się zamknąć cykl katalityczny w tej reakcji. W międzyczasie eksperci BASF poczynili ważne postępy w rozwinięciu tego procesu do skali przemysłowej oraz wykazali, że z powodzeniem można go wdrożyć na skalę laboratoryjną w małym zakładzie. W porównaniu z obecną metodą produkcji superabsorbentów opartą na polipropylenie CO2 mógłby zastąpić około 30% paliw kopalnych, o ile proces ten również w większej skali okaże się stabilny i odpowiednio mniej energochłonny.

Zobowiązanie do zaawansowanych badań w globalnym Verbund Know-How

Cztery opisane wyżej projekty reprezentują unikatowe portfolio tematów, którymi zajmują się jednostki badawcze BASF. Prowadzone prace dotyczą także przełomowych innowacji. BASF zamierza utrzymać poziom nakładów na badania i rozwój na tak samo wysokim poziomie, jak miało to miejsce w poprzednich latach. W 2017 roku nakłady te wyniosły 1,888 mld euro, a kwota za rok 2018 zostanie podana na dorocznej konferencji prasowej pod koniec lutego. BASF przygotowuje obecnie około 3000 projektów, w które zaangażowanych jest obecnie ponad 11 000 pracowników w ośrodkach badawczo-rozwojowych na całym świecie. Ważnym elementem Verbund Know-How jest sieć współpracy badawczo-rozwojowej z doskonałymi uczelniami, instytutami badawczymi i firmami.

Źródło: BASFbrak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska