Innowacje respektujące środowisko

Innowacje respektujące środowisko…

Rozmowa z Agatą Kruszec, koordynatorką i menedżerką w BASF Polska.

- Gospodarka o obiegu zamkniętym oraz wyzwania wynikające ze zmian klimatu to tematy, które mimo pandemii nie schodzą z nagłówków gazet. ''Przedsiębiorstwa potrafiące zapewnić rozwiązania ułatwiające transformację w kierunku cyrkularności, będą dysponowały wyjątkową przewagą konkurencyjną'' - powiedział Martin Brudermüller, prezes koncernu BASF.

- Transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym jest koniecznością, wynikającą przede wszystkim z poczucia odpowiedzialności za środowisko; inspiracją do tych działań są także ruchy społeczne oraz zmieniająca się legislacja. Można powiedzieć, że BASF posiada w swoim DNA zrównoważony rozwój, który wraz z trzema filarami - efektywnością ekonomiczną, odpowiedzialnością społeczną i środowiskową, wpisany jest w naszą strategię od ponad 25 lat. Pod koniec zeszłego roku ogłosiliśmy nowy program na rzecz GOZ, który stanowi kolejny krok w kierunku cyrkularności, jednocześnie jest on też podsumowaniem dotychczasowych działań .

Pozwolę sobie przywołać kilka przykładów działań długofalowych z tego obszaru. Konsekwentnie wspieramy rozwój rozwiązań, które wpływają na wydłużenie cyklu życia produktów, pracujemy nad technologiami umożliwiającymi minimalizowanie odpadów w samych procesach produkcyjnych, czy dywersyfikujemy bazę surowcową. Myślę, że dobrym przykładem odpowiedzialnego zarządzania bazą surowcową jest unikalny system wysoko zintegrowanej produkcji typu Verbund, wdrożony w sześciu zakładach BASF na świecie. Zgodnie z jej założeniami produkty uboczne procesów produkcyjnych zasilają kolejne procesy technologiczne w danym zakładzie.

Jak już wspomniałam, podczas ubiegłorocznej konferencji R&D ogłosiliśmy Program na rzecz GOZ, w ramach którego koncentrować się będziemy m.in. na rozwoju i promowaniu rozwiązań wspierających gospodarkę o obiegu zamkniętym. Pracujemy nad innowacjami w tym obszarze, a każdy nowy produkt jest oceniany również pod kątem cyrkularności i wpływu na środowisko w całym cyklu życia. Oczywiście za tymi działaniami stoją także założenia biznesowe. Stawiamy sobie za cel, aby sprzedaż rozwiązań, które wnoszą istotny wkład w zrównoważony rozwój w łańcuchu wartości osiągnęła poziom 17 mld euro do 2030 r.

agata-kruszec-foto-2015-profesjonalne
Agata Kruszec, koordynatorka i menedżerka w BASF Polska

- Zdefiniowaliśmy najistotniejsze obszary, w których jako globalna firma chemiczna możemy mieć największy wkład we wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym. Jednym z takich obszarów jest tzw. cyrkularna baza surowcowa, co oznacza zwiększone wykorzystanie zarówno surowców odnawialnych, jak i tych pochodzących z recyklingu odpadów. BASF planuje, że do 2025 r. będzie przetwarzać rocznie 250 tys. ton surowców pochodzących z recyklingu i odzysku odpadów, zastępując nimi surowce kopalne.

Nowe cykle materiałowe to z kolei rozwiązania umożliwiające zamykanie obiegu w całym cyklu życia produktów, są to np. innowacyjne dodatki do recyklatów znacząco podnoszące ich jakość. Trzecim obszarem są tzw. nowe modele biznesowe, czyli rozwiązania cyfrowe umożliwiające jeszcze bardziej inteligentne zarządzanie bazą surowcową, produktami, których celem jest zmniejszenie do minimum generowania odpadów. Motto, w które wpisują się wszystkie wymienione przeze mnie działania brzmi: ''Tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości''.

- Koncern BASF oferuje szereg innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań dedykowanych dla różnych branż. Sztandarowym przykładem produktu wpisującego się w GOZ jest tworzywo biodegradowalne ecovio®.

- Ze względu na palący problem dotyczący zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych, od wielu już lat prowadzone są badania w celu opracowania nowych biodegradowalnych materiałów polimerowych, które w konkretnych zastosowaniach mogą zastąpić tworzywa tradycyjne i w ten sposób uprościć, czy nawet umożliwić zagospodarowywanie strumienia odpadowego, w przypadku tworzyw biodegradowalnych mam na myśli cykl organiczny.

Tworzywo biodegradowalne ecovio® jest jednym z rozwiązań cyrkularnych z kategorii wspomnianego wcześniej segmentu nowych cykli materiałowych, w którego skład wchodzą PBAT (adypinian tereftalanu butylenu) i PLA (polilaktyd), a parametry przetwórstwa zbliżone są do HDPE. Warto podkreślić, że ecovio® ze względu na swoją budowę jest naturalnie biodegradowalne i w pełni kompostowalne, co oczywiście potwierdzają odpowiednie certyfikaty. Wyróżniamy trzy poziomy certyfikowanej kompostowalności - w warunkach przemysłowych, domowych oraz w glebie. Za procesy biodegradacji odpowiedzialne są mikroorganizmy, które żywiąc się ecovio®, zamieniają je na wodę, dwutlenek węgla i biomasę. 

Co skłoniło nas do prac nad tego typu rozwiązaniem? Dużym wyzwaniem w selektywnej zbiórce są odpady komunalne, w tym np. opakowania jednorazowe, których największym odbiorcą jest przemysł spożywczy zużywający około 60% wszystkich opakowań. Tworzywa sztuczne używane w procesach związanych z produkcją, pakowaniem i przechowywaniem żywności są zasadniczo trudno recyklowalne. Dlatego też naszą propozycją dla tego segmentu gospodarki jest kompostowalne tworzywo ecovio®, które eliminuje z obiegu organicznego standardowe tworzywa. Dzięki swoim właściwościom ecovio® po zakończeniu użytkowania może być kompostowane wraz z bioodpadem. 

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska