Innowacje respektujące środowisko

- Jakie są główne obszary, w których ecovio® znajduje zastosowanie?

- Ecovio® jako biodegradowalne tworzywo o certyfikowanej kompostowalności znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z żywnością - jej produkcją, przechowywaniem, czy zagospodarowywaniem pod koniec cyklu życia. Powstają z niego np. folie do ściółkowania, worki na bioodpady, a także torby na zakupy, których można użyć dwa razy: najpierw do spakowania zakupów, a potem do wyrzucenia odpadów organicznych.

Tworzywo to znajduje zastosowanie w szerokiej gamie opakowań do żywności, np. w produkcji kapsułek do ekspresów do kawy, folii do pakowania owoców i warzyw, przedłużającej ich przydatność do spożycia, a także do powlekania papieru, z którego można wyprodukować biodegradowalne naczynia jednorazowe, czy też do wytwarzania piankowych, podobnych do styropianu, biodegradowalnych opakowań do transportu wrażliwej na temperaturę żywności. Jakie są zalety wdrożenia rozwiązań kompostowalnych w wymienionych segmentach? To przede wszystkim wydłużenie przydatności do spożycia świeżej żywności, ogromne ułatwienie selektywnej zbiórki bioodpadów, eliminacja z tego strumienia standardowych tworzyw. Co więcej, badania dowodzą, że jeśli dostarcza się do gospodarstw domowych odpowiednie rozwiązania biodegradowalne do zbiórki bioodpadów, wzrasta poziom odzysku odpadu organicznego, który wraz z kompostowalnym workiem trafia do kompostowni, gdzie powstaje wysokiej jakości kompost, a zatem cenne atomy węgla zawracane są do gleby. 

p308-ecovio-mulchfolie-2

Ponadto z ecovio® można wytwarzać biodegradowalne rozwiązania dla przemysłu opakowaniowego takie jak: folie do powlekania opakowań papierowych, folie termokurczliwie, folie spożywcze, opakowania piankowe, produkty do formowania wtryskowego oraz kształtowania chemicznego. 

Ciekawym obszarem zastosowań ecovio® są biodegradowalne folie do ściółkowania. Standardowe folie wykonywane są z PE i stosowane np. w segmencie warzywniczym. Dzięki ich stosowaniu wzrasta ilość plonów; równocześnie oszczędzamy do 30% wody w uprawach, stabilizujemy temperaturę gleby, zwiększamy ochronę przed zachwaszczeniem, wymywaniem czy insektami. Ponieważ folie z ecovio® posiadają certyfikowane właściwości biodegradowalności i kompostowalności w glebie, pod koniec sezonu nie trzeba ich zbierać z pól; po ich zaoraniu folia ta ulegnie biodegradacji, czyli rozpadnie się na wodę, biomasę i dwutlenek węgla. To wartość dodana w stosunku do standardowych rozwiązań - pomijamy w ten sposób kwestie związane ze zbiorem i utylizacją, ewentualnie recyklingiem folii pod koniec sezonu. A jak wiadomo, recykling standardowych rozwiązań stanowi nie lada wyzwanie ze względu na duży poziom zanieczyszczeń glebą, resztkami roślin, czy stosowanych środków ochrony.

- Proszę powiedzieć, jakie projekty związane z wdrażaniem tej technologii udało się wam już zrealizować?

- Nasze rozwiązania wprowadzamy i testujemy globalnie, jednocześnie w każdym przypadku certyfikujemy je wg lokalnych norm kompostowalności we współpracy z lokalnymi instytucjami certyfikującymi. Jeśli chodzi o projekty realizowane w Polsce, intensywnie pracujemy nad wdrożeniem biodegradowalnych folii do ściółkowania. W sezonach 2017 i 2018 przeprowadzone zostały niezależne badania na temat zastosowania biodegradowalnej folii do ściółkowania z ecovio® w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. W ich trakcie oceniono trwałość folii biodegradowalnej, przeprowadzono analizę mikrobiologiczną zasiedlenia przez organizmy glebowe, jako warunku koniecznego do zaistnienia biodegradacji oraz ocenę przydatności folii do ochrony przed chwastami. W badaniach potwierdzona została zasadność stosowania biodegradowalnych folii do ściółkowania w kontekście naszych warunków klimatycznych, potwierdzono również biodegradowalność w glebach występujących w Polsce.

Świetnym przykładem jest też współpraca BASF z włoską firmą Fabbri Group, której efektem jest opracowanie kompostowalnej folii spożywczej stosowanej do pakowania świeżej żywności. W oparciu o ecovio® Fabbri Group produkuje wysoce przezroczystą folię spożywczą Nature Fresh, przeznaczoną do pakowania ręcznego lub za pomocą automatycznych urządzeń. Jest ona dopuszczona do kontaktu z żywnością zgodnie z normami amerykańskimi i europejskimi. Rozwiązanie to stanowi zrównoważoną alternatywę dla folii spożywczych standardowo produkowanych z PVC i PE, posiada te same właściwości mechaniczne, a ze względu na swoją budowę wykazuje się także dużo lepszą paroprzepuszczalnością niż PE, co jest istotne dla optymalnego pakowania świeżej żywności.

Już kilka lat temu szwajcarska firma Swiss Coffee Company we współpracy z BASF wprowadziła na rynek kawę Beanarella w kapsułkach wykonanych z ecovio® metodą wtryskową. Warto podkreślić, że cała kapsułka została zaprojektowana jako biodegradowalna, również zewnętrzne wielowarstwowe opakowanie barierowe chroniące aromat kawy wykonane jest z tego materiału. Dlaczego ta aplikacja ma sens? Dzięki temu fusy kawowe wraz z kapsułką mogą zostać skompostowane, eliminujemy zatem problem separacji kawy od kapsułki.

Wracając na lokalne podwórko, jako ciekawostkę dodam, że w naszej fabryce katalizatorów w Środzie Śląskiej, biodegradowalne kubki z papieru powleczonego ecovio® zastąpiły jednorazowe kubki z tradycyjnego tworzywa. Dzięki temu około 500 plastikowych kubków dziennie nie trafia na wysypisko śmieci, a użyte kubki umieszczane są m.in. w naszym biokompostowniku, a następnie jako kompost zasilają zieleń wokół zakładu. Jak więc widać, obszary zastosowań dla tego tworzywa są niezwykle szerokie i logiczne uzasadnione, a liczba aplikacji będzie sukcesywnie wzrastać.

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska