Innowacyjne rozwiązanie Ampacet w foliach dla rolnictwa

Innowacyjne rozwiązanie Ampacet…
Uprawy roślin pod folią stanowią rozwijający się rynek o coraz większych wymaganiach w zakresie jakości upraw i wielkości zbiorów, w celu zaspokojenia potrzeb rosnących populacji. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, firma Ampacet stworzyła asortyment koncentratów dla szklarni i tuneli foliowych, obejmujący produkty Agristab 372, Agroclear Range, Heatscreen 34 oraz Thermic 337.

Aby chronić uprawy przed szkodnikami i chorobami, rolnicy zwykle zwalczają je za pomocą odymiania. Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań do odymiania szklarni są sulfuratory. Jednakże ich stosowanie skutkuje utratą właściwości stabilizacji UV folii szklarniowych. Fotoutlenianie osadów siarki na folii może powodować powstawanie związków kwasowych dezaktywujących stabilizatory światła (aminowe stabilizatory światła z zawadą sferyczną - HALS) oraz powodujących wczesną degradację folii, co z kolei prowadzi do ograniczenia okresu trwałości szklarni.

Typowa folia szklarniowa zawierająca konwencjonalne stabilizatory NOR HALS jest zaprojektowana na maksymalną zawartość siarki rzędu 3000 ppm oraz okres trwałości wynoszący trzy lata lub cztery sezony, lecz obecnie na rynku wymaga się wydłużenia tego okresu i stosowania większej ilości pestycydów, co powoduje konieczność zwiększenia zawartości siarki do 5000 ppm i wydłużenia okresu trwałości powyżej trzech lat.

Innowacyjna technologia dodatków Agristab spełnia nowe wymagania rynkowe w zakresie tworzenia szklarni wielosezonowych, wytrzymujących bardzo intensywne stosowanie pestycydów, przekraczając normy opisane w zaleceniach Hiszpańskiej Komisji ds. Tworzyw Sztucznych i Rolnictwa (CEPLA). Agristab 372 umożliwia produkcję folii szklarniowych o doskonałej odporności na działanie pestycydów, przez co wytrzymują one zawartość siarki rzędu maks. 5000 ppm przez okres dłuższy niż trzy lata. Agristab 372 ponadto umożliwia wykorzystanie w konstrukcjach folii szklarniowych o mniejszej grubości oraz pozwala na obsługę typowych poziomów zawartości pestycydów, np. od 1500 do 3000 ppm, przy niższym poziomie stabilizacji. Agristab 372 nie wpływa na barwę folii szklarniowej oraz zapewnia doskonałe przechodzenie światła i zoptymalizowane zbiory.

Inny typowy problem występujący w szklarniach i niskich tunelach to zamglenie. Firma Ampacet zdaje sobie sprawę z jego występowania i rozszerzyła asortyment Agroclear o nowe rozwiązanie Agroclear 752 dla szklarni jedno- lub dwu-sezonowych, niskich tuneli foliowych oraz folii ochronnych dla wczesnych upraw. Nawet w bardzo niewielkich ilościach Ampacet Agroclear 752 zapewnia doskonałe i niezmienne właściwości eliminujące zamglenie folii wykorzystywanych w rolnictwie i ogrodnictwie. Rozwiązanie to zapewnia utrzymanie doskonałej przezroczystości folii oraz uniknięcie problemów związanych z jej zamgleniem (ograniczenie przechodzenia światła oraz uszkodzenia roślin), a także optymalizuje wzrost upraw i wielkość zbiorów.

Ampacet