Jak chińskie firmy zapewniły ciągłość działania w czasie kryzysu?

Jak chińskie firmy zapewniły…

W związku z globalną pandemią COVID-19, Chiny jako pierwsze wprowadziły kwarantannę, ograniczenia dotyczące przemieszczania się obywateli i funkcjonowania przedsiębiorstw, które miały powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Chińskie przedsiębiorstwa musiały pogodzić się z ogromnymi stratami w produkcji, starając się jednocześnie utrzymać ciągłość biznesową pomimo daleko idących działań prewencyjnych. Wstępna analiza przeprowadzona przez Dassault Systèmes pokazuje, jak udało się sprostać temu wyzwaniu i jakie wnioski mogą na tej podstawie wyciągnąć również firmy w Polsce.

Ważną kwestią dla wielu chińskich przedsiębiorstw było stopniowe dostosowywanie procesów do aktualnej sytuacji, a tym samym zapewnienie sprawnego funkcjonowania w każdych warunkach. Jeśli pracownicy musieli pracować z domu, ze względu na ograniczenia w kontaktach i kwarantannę, firmy stawały przed wyzwaniem zapewnienia infrastruktury technicznej do pracy zdalnej umożliwiającej sprawną, niezależną od lokalizacji komunikację i współpracę w zespole. Już dziś widać, że ta elastyczność będzie odgrywać kluczową rolę w przyszłości, a firmy, które nie wezmą tego pod uwagę w planach kadrowych, przegrają w wyścigu o wykwalifikowanych pracowników.

Drugim kluczowym czynnikiem zapewniającym ciągłość biznesową jest wykorzystanie centralnej puli danych. Chińskie firmy korzystające z platformy 3DExperience firmy Dassault Systèmes korzystają z płynnej i bezpiecznej współpracy w chmurze, niezależnie od lokalizacji użytkownika. Stwarza to podstawy do efektywnej pracy zespołowej i rozwoju projektów, nie tylko zresztą w sytuacji kryzysowej. Ponadto wszystkie dane zgromadzone na platformie są szyfrowane i dlatego można je bezpiecznie przetwarzać - w ten sposób wykluczone są wąskie gardła z powodu braku lub nieodpowiednich połączeń VPN.

Trzecim ważnym aspektem, na który wskazuje Dassault Systèmes, jest dostępność wirtualnych środowisk pracy. Jest to szczególnie ważne, gdy z powodu choroby lub innych czynników, pewne obowiązki muszą być szybko delegowane na innych pracowników. Okres przekazywania obowiązków lub żmudne gromadzenie odpowiednich informacji w celu przekazania aktualnego stanu wiedzy wszystkim zaangażowanym stronom, stanowią główne przeszkody w zarządzaniu projektami. Chińskie firmy, które prowadziły transfer wiedzy w przestrzeni cyfrowej od samego początku, nie miały problemów z „silosami decyzyjnymi" i mogły szybciej wrócić do pracy nad swoimi projektami.

Dla polskich przedsiębiorstw wnioski płynące z Chin są cenną pomocą, bowiem cyfryzacja i  niezależna od lokalizacji dostępność danych i wiedzy stwarzają warunki nie tylko do opanowania kryzysu, ale także do wytyczenia kierunku dla biznesu jutra.

Więcej informacji na temat "Lessons Learned from China: Business in Times of Crisis" można znaleźć w seminarium internetowym https://discover.3ds.com/de/webinar-replay-lessons-learned-china-business-continuity-time-disruption


Czytaj więcej:
Druk 3D 212
COVID-19 186

Platforma 3DEXPERIENCE, oprogramowanie do
 

Platforma 3DEXPERIENCE, oprogramowanie do projektowania 3D, rozwiązania 3D Digital Mock Up i Product Lifecycle Management (PLM)

Polska