Jak utrzymać ciągłość produkcji dzięki systemom IT?

Ciągłość biznesową gwarantuje Disaster Recovery

Bezpieczeństwo danych i ciągłość działania systemów informatycznych zapewniają rozwiązania Disaster Recovery (inaczej "odzyskiwania po awarii"). Opierają się one na Zapasowych Centrach Danych (ZCD), które są geograficznie oddalone od siedziby firmy lub jej lokalnego centrum danych. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia awarii w podstawowym środowisku, zasoby znajdujące się w ZCD są bezpieczne. Dzięki temu można szybko przywrócić działanie systemów i aplikacji – bez zauważalnych przestojów w procesie produkcji.

Jak tłumaczy Michał Kaczorowski, Solution Architect w MAIN:

- Istnieje kilka rodzajów rozwiązań pozwalających zachować ciągłość biznesową, m.in. kolokacja serwerów w zewnętrznym centrum danych, czy wspomniane już kopie zapasowe. Najbardziej zaawansowanym z dostępnych na rynku rozwiązań jest Disaster Recovery w chmurze. Jest to stale replikowana kopia infrastruktury IT firmy (lub jej wybranej części), która w przypadku awarii lokalnego środowiska przejmuje jego zadania, gwarantując ciągłość działania systemów informatycznych.

michal

Michał Kaczorowski, Solution Architect w MAIN


W dobie zwiększonej aktywności cyberprzestępców, nieprzewidywalnych i skrajnych zjawisk pogodowych oraz panującej na świecie niepewności, jest to jeden z najlepszych sposobów, w jaki firmy z branży produkcyjnej mogą zapewnić sobie ciągłość biznesową.

Oprócz technologii – plan odzyskiwania po awarii

Disaster Recovery wymaga dobrego planu działania, dlatego dostawca rozwiązania, oprócz zaawansowanych technologii powinien zaoferować wsparcie w opracowywaniu planu odzyskiwania po awarii (DRP – Disaster Recovery Plan). Plan ten obejmuje opis procedur, które należy podjąć w przypadku awarii infrastruktury IT. Jakie są główne kwestie, które powinny się znaleźć w takim planie?

Kluczowy personel

Pracownicy odpowiedzialni za opracowanie, testowanie oraz wdrożenie planu, a także nadzorowanie procesu odzyskiwania danych i systemów. W tym punkcie warto zadać sobie poniższe pytania:

  • Kto będzie podejmować szybkie decyzje w sytuacjach awaryjnych?
  • Jakie obowiązki mają pracownicy odpowiedzialni za DRP?
  • Kto posiada i autoryzuje dostęp do kluczowych systemów?

Identyfikacja krytycznych zasobów i ocena ryzyka

Analiza zasobów oraz najbardziej prawdopodobnych zagrożeń dla IT lub organizacji jako całości. Wpływ każdego z zagrożeń na ciągłość biznesową (w tym szacowana długość przestoju, koszty, wpływ na inne krytyczne procesy itp.).

Odzyskiwanie danych i systemów

Konkretne kroki, które należy podjąć w celu wznowienia działalności oraz zapasowe plany, zasoby, sprzęt i lokalizacje, które mogą być wykorzystane do kontynuowania działań, jeśli podstawowe zasoby są niedostępne. Należy zawrzeć tutaj m.in.:

  • Procesy tworzenia kopii zapasowych,
  • Technologie potrzebne do szybkiego przywrócenia danych, sieci i fizycznej infrastruktury IT

Komunikacja

Sposoby komunikacji pracowników odpowiedzialnych za odzyskiwanie danych po awarii między sobą, z zainteresowanymi stronami oraz z całym pozostałym personelem. Znajdują się tu odpowiedzi na takie pytania, jak:

  • Jak pracownicy będą się komunikować w przypadku awarii tradycyjnych sposobów komunikacji?
  • Czy niektórzy pracownicy powinni mieć dostęp do dodatkowych telefonów komórkowych?
  • W jaki sposób pracownicy będą otrzymywać informacje z firmy?

Disaster Recovery - klucz do zachowania ciągłości produkcji

Wszystkie rozwiązania Disaster Recovery - zarówno technologie oferowane przez zewnętrznych dostawców, jak i plany opracowywane wewnątrz organizacji - pozwalają zniwelować lub zminimalizować skutki awarii i nieprzewidzianych wydarzeń w firmach produkcyjnych. Stanowią one dodatkową, choć dziś już coraz bardziej potrzebną, “polisę ubezpieczeniową” dla danych i całych systemów informatycznych.

W MAIN pomagamy zabezpieczać systemy IT, aby zapewnić wysoki poziom ciągłości produkcji. Dopasowujemy nasze usługi do potrzeb firm oraz specyfiki ich infrastruktury. Wykorzystujemy sprawdzone technologie (m.in. VMware) oraz oferujemy wsparcie w utrzymaniu rozwiązań Disaster Recovery.

Wszelkie zapytania prosimy kierować do:
Adam Markowski, Head of Sales, amarkowski@main.pl, tel. 697 894 008

brak
 

Chmura i backup - Cloud computing w modelu IaaS - Chmura prywatna, hybrydowa i multichmura - Zarządzanie środowiskami cloud - Disaster Recovery Center - serwery dedykowane, kolokacja - Bare Metal as a Service

Polska