Kondycja rynku poliolefin w Rosji

Kondycja rynku poliolefin w Rosji
Przedstawiciele rosyjskiego i zagranicznego przemysłu chemicznego ocenili kondycję rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych w Rosji. Według ich zgodnej opinii branża zanotowała ogólny spadek produkcji spowodowany kryzysem ekonomicznym.

Producenci poliolefin uczestniczyli w XIV Międzynarodowej Konferencji "Polietylen. Polipropylen 2017", która odbyła się 21 marca br. w Moskwie. W wydarzeniu uczestniczyli m. in. przedstawiciele Akzo Nobel, BASF, Dupont, ExxonMobil Chemical, Lukoil, LyondellBasell oraz wielu firm rosyjskich.

Wedle oceny przedstawicieli branży, rynek wykazuje gwałtowny spadek produkcji; przykładowo w lutym br. produkcja PE w Rosji spadła do 144,300 ton, podczas gdy w ubiegłym miesiącu wynosiła 151 200 ton. W branży wyrobów z tworzyw, segment rur polietylenowych nie odnotowuje wzrostu już drugi rok z rzędu, przy czym nie przewiduje się aby w najbliższym czasie osiągnął on wyniki z 2014 r. Kryzys gospodarczy w Rosji znacząco zatem odbił się na redukcji popytu na omawiane wyroby.

Najwięcej uwagi w dyskusji poświęcono tematowi kształtowania polityk cenowych. Głównym czynnikiem mającym negatywny wpływ na aktualną sytuację jest, w opinii producentów wyrobów, stagnacja w sektorze budowlanym i usługowym. Tymczasem dostawcy materiałów twierdzą, że zauważalne są już perspektywy wzrostu i rozwoju. I jeśli producenci uważają, że to wysokie ceny surowców są powodem ​​obecnej stagnacji, to ich dostawcy nie uznają tego faktu za rzeczywistą przyczynę tak drastycznego pogorszenia sytuacji na rynku. Podczas konferencji przeprowadzono sondaż, którego wyniki ujawniły, że głównym problemem jest kryzys ekonomiczny kraju i związane z tym zubożenie społeczeństwa.

Mikhail Katsevman - dyrektor ds. badań i rozwoju rosyjskiego przedsiębiorstwa POLYPLASTIC, które specjalizuje się w wytwarzaniu termoplastycznych materiałów kompozytowych przeznaczonych do wytłaczania i wtryskiwania - przedstawił sprawozdanie dotyczące udziału poliolefin w rynku. Zdaniem eksperta, rosyjskie zapotrzebowanie na PE i PP szacuje się na poziomie 250 tysięcy ton, co stanowi około 10% ogólnego rynku tych tworzyw. Przy czym należy pamiętać, iż rynek rosyjski przechodzi, spowodowany polityką władz Federacji Rosyjskiej, proces polegający na zamianie produktów pochodzących z importu rodzimą produkcją. Według Katsevmana procesowi temu sprzyjał wysoki kurs walut zagranicznych w początkach 2016 roku. W ostatnim czasie ten trend jednak osłabł.
- Pomimo tego POLYPLASTIC nadal zwiększa dostawy, udało nam się zażegnać sytuację kryzysową i w zakresie zdolności produkcyjnych jesteśmy porównywalni z analogicznymi przedsiębiorstwami europejskimi - stwierdził Katsevman.

Długoterminowe prognozy są optymistyczne. Po trudnym okresie, zdominowanym przez napięcia polityczne, spadek cen ropy i słabego rubla, eksperci zakładają, że gospodarka krajowa Rosji będzie wychodzić z recesji. Bank Światowy prognozuje wzrost gospodarczy w Rosji już w 2017 r.

Jacek Leszczyński